Участие в Генералната асамблея на ANEC – Европейска организация представляваща интересите на потребителите в областта на стандартизацията

На 14 и 15 юни в Брюксел се проведе 27-та Генерална асамблея на ANEC (European consumer voice in standardisation) – Европейска организация представляваща интересите на потребителите в стандартизацията.

Доц. д-р Елка Василева участва в работата на Генералната Асамблея като официален представител на България, наред с представителите на националните организации на потребителите от 33 страни членки на ANEC. По време на заседанията бяха дискутирани основните постижения в дейността на организацията за 2015 г., както и перспективите за развитие. На срещата беше отбелязано голямото значение на оповестената на 13 юни 2016 г. Съвместна инициатива за стандартизация: в отговор на променящия се европейски пазар (Joint Initiative on Standardisation: responding to a changing marketplace; DG GROW). Тя подчертава ползите от стандартизацията и се основава на по-широко участие на потребителите в процесите на стандартизацията.

anec21---14-june-2016_27112262264_oОрганизацията е представена от около 200 експерти, участващи на доброволен принцип в над 100 технически комитети на европейските органи по стандартизация CEN, CENELEC и ETSI. На Юбилейното честване „21 години ANEC“ беше отбелязано, че от създаването си през 1995 г., ANEC е постигнала много за защита интересите на потребителите в няколко приоритетни области: безопасност на децата; достъпност на продуктите и услугите; електродомакински уреди; информационно общество и устойчиво развитие; услуги; опасни химикали и интелигентни измервателни уреди.

На сайта на ANEC (http://www.anec.eu) са представени многобройни материали и актуални новини, свързани с дейността на организацията, представляваща интересите на потребителите в стандартизацията.

Участие в Националния съвет за защита на потребителите

На 8 октомври 2015 г. в Министерство на икономиката се проведе второ заседание на Националния съвет за защита на потребителите. Този съвещателен орган по въпросите на потребителите в България започва работа след деветгодишно прекъсване. В заседанието взеха участие г-жа Даниела Везиева – заместник-министър и заместник-председател на Съвета, г-н Димитър Маргаритов – председател на Комисия за защита на потребителите, г-н Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите“ в МИ, представители на други министерства, на Българската национална асоциация „Активни потребители“ и на сдружение „Правна помощ на потребителите” – гр. Пловдив, както и експерти и сътрудници от Министерството на икономиката.

Заседание на Националния съвет за защита на потребителите
Заседание на Националния съвет за защита на потребителите

На снимката: от ляво на дясно на централен план: г-н Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите“в МИ; г-жа Даниела Везиева – заместник-министър и заместник-председател на Съвета; г-н Димитър Маргаритов – председател на Комисия за защита на потребителите /КЗП/; най-дясно доц. д-р Даниела Иванова

В рамките на дневния ред доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева от УНСС направиха изказвания и представиха резултатите от научните изследвания в сферата на информационните инструменти на политиката за защита на потребителите. Те запознаха членовете на Съвета с оригиналните изследвания върху сравнителните продуктови изпитвания като ефективен метод за инфрмиране и обучение на потребителите. Доц. д-р Елка Василева коментира възможностите за създаване на Система за независими сравнителни изпитвания на национално ниво с участието на заинтересованите страни от представяне на потребителска информация.
Повече информация по темата може да намерите в публикуваните материали от изследователския екип.

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти

За да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандартизацията се грижи ANEC (ANEC – the European consumer voice in standardisation). Тази неправителствена организация има за цел да обедини интересите на потребителите от отделните страни членки на Европейския съюз и да представи и защити тези интереси при разработването и приемането на европейските стандарти.
На 18 и 19 юни 2015 г. в Брюксел се проведе 26-тата Генерална асамблея на ANEC. За първи път в 20 годишната история на организацията има българско участие. Официален представител на България в Генералната асамблея е доц. д-р Елка Василева, а за неин заместник беше посочена д-р Нина Типова.

По време на събранието бяха представени основните постижения в дейността на организацията за 2014 г. За повече информация виж ANEC Annual Review 2014.

През 2015 г. експертите на ANEC ще продължават да защитават интересите на потребителите в осем приоритетни области: безопасност на децата; дизайн за всички; електродомакински уреди, устойчиво развитие; информационно общество; услуги; трафик; опасни химикали и интелигентни измервателни уреди.

Доклад на 18-ия Световен конгрес по биологично земеделие в Истанбул през октомври 2014 г.

Нашият екип се представи успешно на Световния конгрес по биологично земеделие, които се проведе през октомври 2014 г. в Истанбул, Турция (4th ISOFAR Scientific Conference. ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey).

Istanbul_OWC_2014

Доц. д-р Елка Василева беше модератор на секцията „Потребители“ на 14 октомври 2014 г. Тя също представи доклад на тема: Потребителските възприятия за биологичните храни в България: резултати от приложението на техниката на семантичния диференциал.

Istanbul_2_OWC_2014

Повече информация за доклада: Vasileva, Elka; Ivanova, Daniela; Zabunov, Georgi; Tipova, Nina and Stefanov, Stiliyan (2014) Consumers’ Perceptions of Organic Foods in Bulgaria: Evidence from Semantic Differentials Application. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig,Germany, 1, Thuenen Report, no. 20, pp. 89-92.

 

19th IGWT SYMPOSIUM COMMODITY SCIENCE IN RESEARCH AND PRACTICE – CURRENT ACHIEVEMENTS AND FUTURE CHALLENGES 15 – 19 September 2014 Cracow, Poland

Нашият екип участва в работата на 19-ия Симпозиум по стокознание, който се проведе през септември 2014 г. в Краков, Полша.

IMG_2035

На 17 септември по време на сесията „Към устойчиво развитие“ беше представен доклад за разбирането на българските потребители за устойчивите маркировки на продуктите. На следобедната сесия участвахме с постер, който показваше резултатите от изследванията ни върху актуалните нагласи и поведение на българите за опазване на околната среда.

IMG_2033

На форума успяхме да споделим с нашите колеги от целия свят проблематиката за устойчивото потребление. Всичко това се случи в прекрасната атмосфера на града и Университета по икономика в Краков.

IMG_1869