В края на 2012 г. излезе нова книга на екипа от УНСС – „Устойчиво потребление в България”

knigaНатиснете за да отворите книгата в pdf

Книгата е първото по рода си издание в сферата на устойчивото потребление в България. Тя съдържа както обобщени литературни данни, така и оригинално научно изследване, което е резултат от проект, реализиран от група преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство – София.

Цялата публикация „В края на 2012 г. излезе нова книга на екипа от УНСС – „Устойчиво потребление в България”“

Международна конференция SusCon 2012 „Зелената икономика – от намерения към действие”

SusCon2012_logo

Като участници в Конференцията доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова бяха съпричастни на дискусиите в Световния конгресен център в гр. Бон на 27-ми и 28-ми ноември 2012 г. В международната Конференция SusCon 2012, проведена под патронажа на Г-н Янис Поточник, Европейски комисар по околната среда, участваха над 450 представители на бизнеса, държавната администрация, Европейската комисия, ООН, НПО, финасови институции и академични среди, сертифициращи фирми и консултантски организации, медии и др. от 37 страни.

Цялата публикация „Международна конференция SusCon 2012 „Зелената икономика – от намерения към действие”“

LCAFood 2012 – изключително успешна конференция!

На международната конференция за оценка на жизнения цикъл на храните през октомври 2012 (8th International conference LCA Food 2012) в Сент Мало, Франция участваха над 420 университетски преподаватели, научни работници, представители от бизнеса, държавната администрация и НПО от 42 страни.

Цялата публикация „LCAFood 2012 – изключително успешна конференция!“

Технологиите и иновациите за устойчиво бъдеще бяха обсъждани на 18ия IGWT Symposium в Рим

От 24 до 28 септември 2012 г. в Рим се проведе 18-ия Симпозиум на Международната организация по стокознание IGWT „Технологии и иновации за устойчиво бъдеще: Перспективи за науката за стоките” (18th IGWT Symposium). Той беше организиран от IGWT, от Италианската академия по стокознание (АISC) и от Факултета по икономика на Университета Рома Тре.

Цялата публикация „Технологиите и иновациите за устойчиво бъдеще бяха обсъждани на 18ия IGWT Symposium в Рим“