Предизвикателствата пред платформите за съвместно потребление

В постоянно развиващ се технологично свят, в който кибератаките стават ежедневни, група от седем организации от ЕС са разработиха програма за обучение за най-уязвимите – възрастните хора, за да се научат как да посрещнат предизвикателствата и възможностите на онлайн базирани платформи за съвместна консумация.

Платформите за съвместно потребление в областта на настаняването (напр. Airbnb.com), мобилността (напр. Blablacar), общите стоки (напр. Freecycle.org) и много други предоставят огромна възможност за повишаване качеството на живот на възрастните хора , но също така поставят сериозни предизвикателства пред тях от гледна точка на ИТ компетенциите и необходимостта от наставничество, както и финансовата сигурност в онлайн средата.

Водещи организации от Испания, Словения, България, Гърция и Румъния са реализирали проекта COL-SUMERS: Разработване на обучителна програма за подкрепа и разширяване на устойчивата съвместна консумация сред възрастните потребители, съфинансирана от програмата Erasmus + на Европейския съюз.

В рамките на проекта ние разработихме и иновативна програма за обучение, която включва:

– Обучителни материали – насочени към възрастни хора, за да придобият всички необходими знания и умения относно съвместното потребление, по теми като настаняване, рециклиране, мобилност, общи стоки, благосъстояние, вода и енергия, устойчивост.

– Проектирани дейности за обучение чрез опит – група от дейности за обучение в рамките на Програмата за обучение, които се основават на практическо обучение и опит.

– Платформа за електронно обучение – Платформа за електронно обучение и електронно обучение в подкрепа на прилагането на методологията за обучение, достъпна на: https://platform.col-sumers.eu

Всички материали, платформата за електронно обучение и уебсайт са на шест езика – румънски, испански, български, словенски, гръцки, така че да са лесно достъпни за заинтересованите лица в петте държави, както и на английски за всеки, който иска да използва ресурсите.

COLSUMERS ЗВЕНА

За да направим Програмата за обучение постоянно достъпна за възрастните хора, в рамките на организации от всяка от петте държави, ние разработихме четири звена COL-SUMERS – които в дългосрочен план през следващите години ще действат като центрове за подкрепа, за да достъпа на обществеността, да предложат специализирана подкрепа и да разширяват въздействието на програмата за обучение.

COL-SUMERS звена са достъпни в:

Румъния – Асоциация InfoCons, www.infocons.ro

Словения – Асоциация на словенските потребители (ZPS), ww.zps.si

България – Българска национална асоциация Активни потребители, https://aktivnipotrebiteli.bg

Гърция – Институт за развитие на предприемачеството, https://ied.eu

Испания – Асоциация на потребителите и клиентите на Валенсия (AVACU), https://www.avacu.es

Валидиране на платформата за електронно обучение COL-SUMERS с потребители

Повече от 180 души (> 60 години) са обучени и са участвали в ДЕЙНОСТТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, организирани във всяка държава.

Обученията се основаваха на практическото прилагане на Учебни материали, Проектирани дейности за обучение чрез опит и Платформа за електронно обучение, включваща 40 възрастни хора във всяка участваща държава, включително прилагането на пълната методология за обучение.

Основният принос на дейността по валидиране беше, че програмата е много интересна и обхваща добре темите от интерес за възрастните хора, но има явна нужда от наставничество и постоянна подкрепа по време на обучението, особено по отношение на цифровите умения.

Мултиплициращи събития

В края на проекта във всички пет държави са организирани поредица от 5 мултиплициращи събития. Събитията бяха фокусирани върху популяризирането на програмата за обучение сред заинтересованите страни в областта на потреблението и възрастните хора. Семинарите бяха разработени, за да представят основните концепции на проекта и резултатите на заинтересованите страни от петте страни, свързани с приемането на съвместно потребление от възрастни хора.

В тях участваха представители и членове на организации, свързани с потреблението, подкрепата за възрастни хора и съвместното потребление и представители на бизнеса, така че те ще могат да бъдат ангажирани с прилагането на методологията за обучение след приключването на проекта. Повече от 150 представители на заинтересовани страни са участвали в мултипликаторните събития, където са имали възможността да се запознаят с концепциите и платформите за CC, за нашата програма за обучение и платформа за електронно обучение, проправяйки пътя за по-нататъшно използване на методологията за обучение след края на проекта.

За повече информация посетете: www.col-sumers.eu

За контакти:

Българска национална асоциация Активни потребители

Ул. „Врабча“ 26, София

Тел. 02/9890106

E-mail: bnap@bnap.org