КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО. Устойчиво производство и потребление – 20 октомври 2023 г., Варна

Повече от 30 участници, представители на заинтересованите от налагането на устойчивото потребление и производство, се присъединиха към дискусионния панел „КАЧЕСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО“ на 20 октомври 2023 г. във Варна.

Сдружение „КЛУБ 9000“ в партньорство с Икономическия университет – Варна организирахме това събитие, за да се опитаме да погледнем в бъдещето и да очертаем значимите промени в нашия живот чрез налагане на моделите на устойчивото производство и потребление.

Благодарим на модератора проф. д-р Елка Василева, председател на УС на Сдружение „Клуб 9000“ и на нашите ключови участници:

  • доц. Нина Типова, преподавател в УНСС – София и изследовател в областта на екологията и устойчивото развитие. Тя разкри предизвикателства и възможности на подходите за дизайн мисленето. Отговори на въпросите: Какво представляват иновациите на продуктите и услугите? и Какви са моделите/ инструментите на дизайна на продуктите и услугите?
  • Валентина Добрева и инж. Димитър Коцев, водещи одитори на системи за управление, представиха ключовата роля на сертификацията и стандартите за доверието в продуктите на пазара с фокус към екологични, безопасни и устойчиви продукти; сертификация на въглеродния (екологичен) отпечатък на продуктите, както и сертификацията на етични практики (социална отговорност, борба с корупцията и т.н.).
  • Диана Настева, социален предприемач, обучител и ментор на младежи, показа устойчивите практики на Сдружение „Няма невъзможни неща“. Тя засегна ролята на неправителствените организации за налагане на устойчивото потребление. Във видеото, което беше подготвила, ни запозна с «истинските» екологични продукти и как чрез социално предприемачество създаваме устойчиви модели на потребление.

Благодарим на всички, които задаваха въпроси, изказваха мнение, подпомагаха с актуална информация, очертаваха перспективи.

Ще се радваме да се срещнем отново, защото сега е моментът да разберем, да се подготвим и да реагираме на промените в икономиката и обществото чрез създаване на устойчиви продукти и услуги.

Дискусията беше организирана в рамките на програмата на ХIV Научна конференция с международно участие „Стокознание – традиции и перспективи“, Икономически университет – Варна.

Благодарим от сърце за гостоприемството и подкрепата на организаторите.