Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България

Кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото производство и потребление в България”

17 септември 2010 г. – Малка конферентна зала, УНСС – София

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Предоставянето на системна, достъпна и подходяща информация за улесняване на потребителския избор е ключов елемент на политиката за устойчиво производство и потребление.

2. Промяната на потребителското поведението е комплексен и труден процес. Предпоставките за успеха на инициативите за промяна се съдържат в:

2.1. Въздействие върху потребителите, “заключени” в своя специфичен поведенчески модел чрез институционалните фактори, които по правило са извън неговия контрол.

2.2. ”Размразяване” на старите навици.

2.3. Договаряне на нови социални условия и очаквания, които управляват потребителското поведение.

3. Увличане чрез примери за желани промени чрез правителствени политики и практики.

4. Успешният модел за промяна се състои в преминаването от етапа на “разискванията” към конкретни действия.