АНКЕТИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Изследоватeлски екип от катедра “Икономика на природните ресурси” към Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ – гр. София в сътрудничество с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Националната Асоциация „Активни потребители” разработва проект на тема „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”. В рамките на проекта бяха проведени сравнителни изпитвания (тестове) на определени хранителни и нехранителни продукти.

Продуктите, обект на нашето изследване бяха определени на основата на социологически методи на проучване. Сред тях попадат и произвеждани и предлагани от Вас продукти.

С цел да разберем Вашето мнение за проведените сравнителни тестове и ролята им за създаване на Система за независими изпитвания, най-учтиво Ви молим да отделите част от времето си и да отговорите на въпросите в този кратък въпросник.

Въпросникът за производителите може да изтеглите от тук.

Въпросникът за търговските вериги може да изтеглите от тук.

Моля, изпратите Вашите отговори на следния адрес: commodity@unwe.acad.bg

 

Благодарим Ви предварително!

 

От екипа на проекта