Наградата за управление чрез тотално качество

К. Айяно, И. Стойчев, Е. Василева

Токайски университет, Токио, Япония

УНСС, София