Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти

За да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандартизацията се грижи ANEC (ANEC – the European consumer voice in standardisation). Тази неправителствена организация има за цел да обедини интересите на потребителите от отделните страни членки на Европейския съюз и да представи и защити тези интереси при разработването и приемането на европейските стандарти.
На 18 и 19 юни 2015 г. в Брюксел се проведе 26-тата Генерална асамблея на ANEC. За първи път в 20 годишната история на организацията има българско участие. Официален представител на България в Генералната асамблея е доц. д-р Елка Василева, а за неин заместник беше посочена д-р Нина Типова.

По време на събранието бяха представени основните постижения в дейността на организацията за 2014 г. За повече информация виж ANEC Annual Review 2014.

През 2015 г. експертите на ANEC ще продължават да защитават интересите на потребителите в осем приоритетни области: безопасност на децата; дизайн за всички; електродомакински уреди, устойчиво развитие; информационно общество; услуги; трафик; опасни химикали и интелигентни измервателни уреди.