Проект 9

Тема на проекта: “Българският биопродукт – елемент от интеграционния процес с Европейския съюз”

Номер на проекта:

НИД 21.03-4/2002

Срок на проекта:

2002 – 2004 г.

Описание на проекта:

Екологичното земеделие е начин на производство, който се основава на специфична философия, при която връзката почва – растение – животно – човек се възприема като една жива система. При този вид земеделие не се допуска използването на синтетични химични продукти (пестициди, минерални торове, растежни регулатори, амино киселини, консерванти), генетично модифицирани организми, утайки от пречиствателните станции и т. н. Екоземеделието не е просто модерна тенденция, а реална възможност за производство, използващо усъвършенствани методи, които довеждат до получаване на здравословни и качествени хранителни продукти.

Основната цел на проекта е анализ на състоянието на законодателната и нормативната база, изследване на проблемите на българския производител и тенденциите в предпочитанията на българския потребител към екопродукти. Тя се реализира в следните два етапа:

1.    Анализ на състоянието на законодателната и нормативната база за екопродукцията.

2.    Изследване на проблемите на българския производител и на тенденциите в предпочитанията на българския потребител към екопродукти

Финансираща организация:

УНСС, фонд “Научно – изследователска дейност”

Партньори по проекта:

УНСС – гр. София, катедра „Стокознание”

Ключови думи:

Биологично производство, биологични храни, потребителски нагласи, отношение към биопроизводство, качество и безопасност, обучение, България