проф. д-р Даниела Иванова

проф. д-р Даниела Николова Иванова

адрес:

катедра “Икономика на природните ресурси”

Университет за национално и световно стопанство

Студентски град “Христо Ботев”

1700 София

тел.: 02/ 81 95 657;  02/ 81 95 422

факс: 02/ 962 39 03

E-mail:  danielai@unwe.bg

Професионален опит

  • от 04.2002 г. – доцент в Университета за национално и световно стопанство – София, катедра “Икономика на природните ресурси”;
  • от 10.1993 г. до 04.2002 г. – асистент, старши асистент  и главен асистент в Университета за национално и световно стопанство – София.

Допълнителни квалификации:

  • 07.2007 – професионална квалификация „Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС”, ИСК при УНСС;
  • 04.2005 – „НАССР одитор съгласно изискванията на стандарт DS 3027 Е:1997 Хранителна безопасност в съответствие с НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)”, TUV Rheinland Turkey;
  • 05.2004 – “Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството”, Moody International;
  • 02.1998 г. – лиценз  за оценител на цели предприятия, Агенция за приватизация.
  • Специализации в Университета в Копенхаген, Дания; Институт по опаковки и устойчиво развитие, Лайпциг, Германия; Университета в Орадеа, Румъния; Университета в Евора, Португалия; Университет “Париж 3”, Франция; Университета в Гранада, Испания;

Интереси: осигуряване, управление и контрол качеството на стоки и услуги; устойчиво производство и потребление.

Научно изследователска дейност и участие в проекти

1.      12.2009 – 12.2012 г., проект „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”, МОН фонд “Научни изследвания” конкурс „Идеи”;

2.      06.2009 – 06.2011 г., проект “Ролята на продуктовите сертификационни схеми за предоставяне на независима потребителска информация в България”, УНСС – София;

3.      06.2009 – 06.2011 г., проект “Промени в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество”, УНСС – София;

4.      12.2008 – 30.05.2009, проект за мобилност “Комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование и обучение”, Програма “Леонардо да Винчи”;

5.      2008 -2009 Модул 5 „Устойчиво потребление”, DOLCETA – Developing On-Line Consumer Education and Training for Adults, The European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Commission of the European Communities, Directorate-General for Health and Consumer Protection (DGSANCO);

6.      09.2008 – 30.05.2009, проект за мобилност “Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение”, Програма “Леонардо да Винчи”;

7.      09.2007 – 30.05.2008, проект за мобилност “Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда”, Програма “Леонардо да Винчи”;

8.      05.2006 – 06.2009 г., проект “Използването на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България”, УНСС – София;

9.      09.2006 – 09.2009 г., проект “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България», МОН фонд “Научни изследвания”;

10.    06.2005 – 06.2009 г., проект “Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”, МОН фонд “Научни изследвания”;

11.    05.2005 – 05.2007 г., проект “Пазарни възможности на продуктите от устойчиви земеделски практики (биологично земеделие) в България и Румъния”, МОН фонд “Научни изследвания”;

12.    06.2002 – 12.2004 г., проект “Българският биопродукт – елемент от интеграционния процес с Европейския съюз”, УНСС – София;

13.    09.2000 – 05.2001 г., проект “Относителна сензорна значимост на индивидуалните аромати в ябълките”, секция “Сензорен анализ”, Университет на Копенхаген, Дания.

ПУБЛИКАЦИИ

Над 100 публикации (учебници и учебни помагала, монографии, научни статии и доклади от международни научни конгреси, симпозиуми, конференции, колоквиуми) в страната и чужбина.