проф. д-р Елка Василева

проф. д-р Елка Василева

адрес:

катедра “Икономика на природните ресурси”

Университет за национално и световно стопанство

Студентски град “Христо Ботев”

1700 София

тел.: 02/ 81 95 422;  02/ 81 95 414

факс: 02/ 962 39 03

E-mail:  elkav@unwe.bg

Професионален опит: Преподавател в УНСС от 1996 г.; от 2003 г. е доцент в катедра „Стокознание”, а от 2008 г. в катедра „Икономика на природните ресурси”.

Допълнителни квалификации:

  • 2008 – „Оценител на кандидатите за японската Награда за качество „Босей” в България, ИСК при УНСС – гр. София и Японската агенция за международно сътрудничество (JICA);
  • 2005 – „НАССР одитор, съгласно изискванията на стандарт DS 3027 Е:1997 Хранителна безопасност в съответствие с НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)”, TUV Rheinland Turkey;
  • 2004 – “Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството”, Moody International;
  • Специализации в Университет Реймс Шампан – Арден, Франция; Университета Париж VІ, Орсе, Франция; Центъра за агрономически изследвания, Жамблу, Белгия; Университет на Барселона, Испания; Университета в Орадеа, Румъния; Университета в Евора, Португалия; Университет “Париж 3”, Франция; Университета в Гранада, Испания.

Интереси: в областта на качеството на продуктите и услугите; методи за анализ, управление, осигуряване и контрол на качеството, екологични аспекти на качеството; биологични продукти, екомаркировки; устойчиво производство и потребление.

Научно изследователска дейност и участие в проекти

1.      12.2009 – 12.2012 г., проект „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”, МОН фонд “Научни изследвания” конкурс „Идеи” (ИД 02-155/2009 г.)

2.      06.2009 – 06.2011 г., проект “Ролята на продуктовите сертификационни схеми за предоставяне на независима потребителска информация в България”, УНСС – София (НИД 21.03-17/2009)

3.      06.2009 – 06.2011 г., проект “Промени в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество”, УНСС – София (НИД 21.03-18/2009)

4.      2008 -2009 Module 5 “Sustainable Consumption”, DOLCETA – Developing On-Line Consumer Education and Training for Adults (5:17.020200/07/485065), The European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Commission of the European Communities, Directorate-General for Health and Consumer Protection (DGSANCO)

5.      05.2006 – 06.2009 г., проект “Използването на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България”, УНСС – София (НИД 21.03-15/2006)

6.      09.2006 – 09.2009 г., проект “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България», МОН фонд “Научни изследвания” (ВУ-ОХН-204/2006)

7.      06.2005 – 06.2009 г., проект “Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”, МОН фонд “Научни изследвания” (ВУ-ОХН-12/2005)

8.      05.2005 – 05.2007 г., проект “Пазарни възможности на продуктите от устойчиви земеделски практики (биологично земеделие) в България и Румъния”, МОН фонд “Научни изследвания” (Р-6/2005)

9.      06.2002 – 12.2004 г., проект “Българският биопродукт – елемент от интеграционния процес с Европейския съюз”, УНСС – София (НИД 21.03-4/2002)

ОСНОВНИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Над 100 публикации (учебници и учебни помагала, монографии, научни статии и доклади от международни научни конгреси, симпозиуми, конференции, колоквиуми) в страната и чужбина.