За нас

Ние сме група преподаватели от Университет за национално и световно стопанство – гр. София, които посвещават голяма част от времето си на изследвания в областта на устойчивото производство и потребление в България.

Този сайт има за цел да популяризира резултатите от нашите изследвания от многобройните научни проекти, както и да се превърне в „място за среща” на всички, които са свързани с налагането на устойчивото потребление в България.