Проекти

„Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”

“Ролята на продуктовите сертификационни схеми за предоставяне на независима потребителска информация в България”

“Промени в потребителските навици и нагласи в храненето при прехода към пазарно общество”

DOLCETA, Модул 5 „Устойчиво потребление”

“Използването на европейските екологични модели за създаване на устойчиво потребление в България”

“Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”

“Устойчиви – нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични продукти в България”

“Пазарни възможности на продуктите от устойчиви земеделски практики (биологично земеделие) в България и Румъния”

“Българският биопродукт – елемент от интеграционния процес с Европейския съюз”