Проект 4

Тема на проекта: DOLCETA, Модул 5 „Устойчиво потребление”

Номер на проекта:

5: 17.020200/07/485065

Срок на проекта:

2008 – 2009 г.

Описание на проекта:

Разработване на  web-базиран модул за обучение на потребители – www.dolceta.eu

Финансираща организация:

Европейска комисия, Директорат “Здраве и защита на потребителите”, Брюксел

Партньори по проекта:

Национални представители от 27 европейски страни

Ключови думи:

Потребители, обучение, устойчиво потребление