Предстоящо събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“

На 5 и 6 септември в Гданск, Полша ще се проведе поредното събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“ – Brokerage Event „Environmental (Bio) Technologies“.

Уебсайтът на събитието е:

http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011

Планираните сесии на 5 септември 2011 г. са свързани с представяне на информация от гл. точка на европейската политика в тази област, с интересни презентации на проекти за управлението на ресурсите и също с възможностите за коопериране с т. нар. „трети страни“ (Канада, Австралия,

Нова Зеландия, Южна Африка, Бразилия и др.).

Вторият ден на срещата е посветен на т. нар. „the Brokerage“ на идеи в присъствието на представител на Дирекция „Околна среда“  Manuela Soares и Дирестора на отдел „Технологии по околната среда“ Luisa Prista.

За повече информация:

доц. Елка Василева

ENV-NCP Bulgaria

elkav@unwe.acad.bg

Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия

На 30 и 31 май 2011 г. в Потсдам, Германия беше проведена изключително успешно Международната конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”. Тя се организира на всеки две години от водещата немска асоциация за право и информационни технологии German Association for Law and Information Technology (DGRI e.V.).

Цялата публикация „Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия“

Нашият екип участва в семинар за Европейската схема за екомаркировка

На 13 май 2011 г. в Министерство на околната среда и водите се проведе семинар на тема: „Екомаркировката на ЕС – вашето предимство на пазара”.

Цялата публикация „Нашият екип участва в семинар за Европейската схема за екомаркировка“

доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова са членове на работните групи на МОСВ за разработване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС

Със заповед на Заместник министъра на Министерство на околната среда и водите Г-жа Евдокия Манева бяха утвърдени членовете на работните групи за разработване на критериите по европейската схема за Екомаркировка.

Установяване на екологични критерии за нови продуктови групи се извършва съгласно Регламент /ЕО/ № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета  от 25 ноември 2009 г.

Доц. Елка ВАСИЛЕВА и доц. Даниела ИВАНОВА са представители в работните групи за продуктовите групи „Хартия за печат“ и „Почистващи продукти“.

Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа

Престижното издателство „Palgrave Macmillan” обяви издаването на книгата „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа” под редакцията на Dietmar Sternad и Thomas Döring за месец август 2011 г.

Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” на УНСС са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа”.

Корицата и други подробности за книгата могат да се намерят на следния адрес:

http://www.palgrave.com/products/title.aspx?PID=471702.

Vasileva E., D. Ivanova, Consumer Behaviour and Food Consumption Patterns in South East Europe, Handbook of Doing Business in South East Europe, Edited by, Palgrave Macmillan, 2011