Наше участие на 25-ия Конгрес по стокознание „Приносът на науката за стоките за един устойчив свят”, Триест и Удине, Италия, септември 2011 г.

Нашият екип взе участие в работата на 25-ия Конгрес по стокознание „Приносът на науката за стоките за един устойчив свят” (XXV National Congress of Commodity Science – Contribution of Commodity Science to Sustainable World) в гр. Триест и гр. Удине, Италия. Той се проведе в периода от 26 до 28 септември 2011 г. и беше организирана от Италианската Академия по стокознание. В работата на Конгреса участваха университетски преподаватели и научни работници от многобройни университети от Италия, Австрия, България и Румъния.

Цялата публикация „Наше участие на 25-ия Конгрес по стокознание „Приносът на науката за стоките за един устойчив свят”, Триест и Удине, Италия, септември 2011 г.“

АНКЕТИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Изследоватeлски екип от катедра “Икономика на природните ресурси” към Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ – гр. София в сътрудничество с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Националната Асоциация „Активни потребители” разработва проект на тема „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”. В рамките на проекта бяха проведени сравнителни изпитвания (тестове) на определени хранителни и нехранителни продукти.

Цялата публикация „АНКЕТИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ“

Предстоящо събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“

На 5 и 6 септември в Гданск, Полша ще се проведе поредното събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“ – Brokerage Event „Environmental (Bio) Technologies“.

Уебсайтът на събитието е:

http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011

Планираните сесии на 5 септември 2011 г. са свързани с представяне на информация от гл. точка на европейската политика в тази област, с интересни презентации на проекти за управлението на ресурсите и също с възможностите за коопериране с т. нар. „трети страни“ (Канада, Австралия,

Нова Зеландия, Южна Африка, Бразилия и др.).

Вторият ден на срещата е посветен на т. нар. „the Brokerage“ на идеи в присъствието на представител на Дирекция „Околна среда“  Manuela Soares и Дирестора на отдел „Технологии по околната среда“ Luisa Prista.

За повече информация:

доц. Елка Василева

ENV-NCP Bulgaria

elkav@unwe.acad.bg

Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия

На 30 и 31 май 2011 г. в Потсдам, Германия беше проведена изключително успешно Международната конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”. Тя се организира на всеки две години от водещата немска асоциация за право и информационни технологии German Association for Law and Information Technology (DGRI e.V.).

Цялата публикация „Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия“

Нашият екип участва в семинар за Европейската схема за екомаркировка

На 13 май 2011 г. в Министерство на околната среда и водите се проведе семинар на тема: „Екомаркировката на ЕС – вашето предимство на пазара”.

Цялата публикация „Нашият екип участва в семинар за Европейската схема за екомаркировка“