Покана за участие в кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България“

Уважаеми дами и господа,

Катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС организира Четвърта кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ„, която ще се проведе на 16 септември 2021 г. в Голямата конферентна зала на УНСС и онлайн в платформата MS Teams. Проявата се провежда под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров.

Каним Ви да вземете участие в този форум!

Поканете Ваши колеги, които имат интерес към темата!

В прикачените файлове ще намерите допълнителна информация за проявата.

Очакваме до 10 септември да заявите вашето участие по електронен път! В приложената покана ще намерите линк за регистрация.

От името на организаторите:

Доц. д-р Стилиян Стефанов – Председател на организационния комитет

Университетът за национално и световно стопанство организира Четвърта кръгла маса под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров на тема „Устойчивото потребление на храни в България“.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институции, академични среди, неправителствени организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляване на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.

Кръглата маса ще се проведе на 16.09.2021 г. в УНСС – гр. София (Голяма конферентна зала и он-лайн) и на нея ще бъдат дискутирани екологичния преход в хранителната система и политиките за насърчаване на устойчивото потребление на храни в България.

Най-учтиво каним Вас и Ваши представители – експерти от повереното Ви ведомство, компетентни по обсъжданите въпроси, да вземете участие в Кръглата маса.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/r/w98Cwujrzf

Надяваме се, ще оцените възможността за създаване на контакти, координация и обмяна на полезна информация в сферата на устойчивото потребление на храни в България, предвид участието на представители на държавните институции, на бизнеса и браншовите организации, обучаващи организации, НПО, асоциации на потребителите, представители на медии и специализирани издания и др. на кръглата маса.

Предварително Ви благодарим за подкрепата и осигуреното участие.

Предизвикателствата пред платформите за съвместно потребление

В постоянно развиващ се технологично свят, в който кибератаките стават ежедневни, група от седем организации от ЕС са разработиха програма за обучение за най-уязвимите – възрастните хора, за да се научат как да посрещнат предизвикателствата и възможностите на онлайн базирани платформи за съвместна консумация.

Платформите за съвместно потребление в областта на настаняването (напр. Airbnb.com), мобилността (напр. Blablacar), общите стоки (напр. Freecycle.org) и много други предоставят огромна възможност за повишаване качеството на живот на възрастните хора , но също така поставят сериозни предизвикателства пред тях от гледна точка на ИТ компетенциите и необходимостта от наставничество, както и финансовата сигурност в онлайн средата.

Водещи организации от Испания, Словения, България, Гърция и Румъния са реализирали проекта COL-SUMERS: Разработване на обучителна програма за подкрепа и разширяване на устойчивата съвместна консумация сред възрастните потребители, съфинансирана от програмата Erasmus + на Европейския съюз.

В рамките на проекта ние разработихме и иновативна програма за обучение, която включва:

– Обучителни материали – насочени към възрастни хора, за да придобият всички необходими знания и умения относно съвместното потребление, по теми като настаняване, рециклиране, мобилност, общи стоки, благосъстояние, вода и енергия, устойчивост.

– Проектирани дейности за обучение чрез опит – група от дейности за обучение в рамките на Програмата за обучение, които се основават на практическо обучение и опит.

– Платформа за електронно обучение – Платформа за електронно обучение и електронно обучение в подкрепа на прилагането на методологията за обучение, достъпна на: https://platform.col-sumers.eu

Всички материали, платформата за електронно обучение и уебсайт са на шест езика – румънски, испански, български, словенски, гръцки, така че да са лесно достъпни за заинтересованите лица в петте държави, както и на английски за всеки, който иска да използва ресурсите.

COLSUMERS ЗВЕНА

За да направим Програмата за обучение постоянно достъпна за възрастните хора, в рамките на организации от всяка от петте държави, ние разработихме четири звена COL-SUMERS – които в дългосрочен план през следващите години ще действат като центрове за подкрепа, за да достъпа на обществеността, да предложат специализирана подкрепа и да разширяват въздействието на програмата за обучение.

COL-SUMERS звена са достъпни в:

Румъния – Асоциация InfoCons, www.infocons.ro

Словения – Асоциация на словенските потребители (ZPS), ww.zps.si

България – Българска национална асоциация Активни потребители, https://aktivnipotrebiteli.bg

Гърция – Институт за развитие на предприемачеството, https://ied.eu

Испания – Асоциация на потребителите и клиентите на Валенсия (AVACU), https://www.avacu.es

Валидиране на платформата за електронно обучение COL-SUMERS с потребители

Повече от 180 души (> 60 години) са обучени и са участвали в ДЕЙНОСТТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, организирани във всяка държава.

Обученията се основаваха на практическото прилагане на Учебни материали, Проектирани дейности за обучение чрез опит и Платформа за електронно обучение, включваща 40 възрастни хора във всяка участваща държава, включително прилагането на пълната методология за обучение.

Основният принос на дейността по валидиране беше, че програмата е много интересна и обхваща добре темите от интерес за възрастните хора, но има явна нужда от наставничество и постоянна подкрепа по време на обучението, особено по отношение на цифровите умения.

Мултиплициращи събития

В края на проекта във всички пет държави са организирани поредица от 5 мултиплициращи събития. Събитията бяха фокусирани върху популяризирането на програмата за обучение сред заинтересованите страни в областта на потреблението и възрастните хора. Семинарите бяха разработени, за да представят основните концепции на проекта и резултатите на заинтересованите страни от петте страни, свързани с приемането на съвместно потребление от възрастни хора.

В тях участваха представители и членове на организации, свързани с потреблението, подкрепата за възрастни хора и съвместното потребление и представители на бизнеса, така че те ще могат да бъдат ангажирани с прилагането на методологията за обучение след приключването на проекта. Повече от 150 представители на заинтересовани страни са участвали в мултипликаторните събития, където са имали възможността да се запознаят с концепциите и платформите за CC, за нашата програма за обучение и платформа за електронно обучение, проправяйки пътя за по-нататъшно използване на методологията за обучение след края на проекта.

За повече информация посетете: www.col-sumers.eu

За контакти:

Българска национална асоциация Активни потребители

Ул. „Врабча“ 26, София

Тел. 02/9890106

E-mail: bnap@bnap.org

Предизвикателства и ефективност на образователната система в УНСС по време на Covid-19 чрез инструментите на Управление на качеството

Проф. д-р Елка ВАСИЛЕВА на Международен онлайн форум на франкофонията

Проф. Елка Василева и доц. Ваня Иванова взеха участие в Международната научна среща по повод 50-годишнината на франкофонията на 19-ти май 2021 г. Тя беше  организира от Интердисциплинарния център за изследване на представянето и конкурентоспособността (CIRPEC) на Университета Мохамед V в Рабат, Мароко, Изследователската лаборатория за управление (LAREQUOI) на Университета във Версай, Сен-Куентен-ен-Ивелин, Франция и Обсерваторията за икономическа франкофония на Университета в Монреал, Канада и се проведе в хибриден формат. Темата на срещата беше свързана с публичното управление и ефективността на образователната система по време на кризата от COVID-19: преподаване, предизвикателства и перспективи във франкофонските страни.

По време на Първата пленарна сесия на Международния научен форум проф. Елка Василева и доц. Ваня Иванова представиха предизвикателствата пред обучението в УНСС, породени от пандемията. В своята презентация те разгледаха опита на нашия университет в преподаването по време на кризата от COVID-19 чрез инструментите на Системата за управление на качеството в УНСС и на проявената социална отговорност според принципите на инициативата на ООН “Global Compact”.

В презентацията бяха включени редица инициативи, свързани с адаптацията на учебните и административните процеси в УНСС, спрямо настъпилите сериозни промени в институционалната среда заради пандемията. Беше изтъкнато, че през цялото време нашият университет наред с преподаването и обучението на студенти не е спирал да провежда и онлайн конференции и събития, при това в някои случаи с увеличено международно участие и увеличен брой на участниците, защото дигитализацията дава много повече нови възможности.

Демонстрираната грижа за опазване здравето на преподавателите, служителите и студентите в УНСС, осигурената безопасна работна среда, както и проявената социална отговорност спрямо студентите и околната среда, бяха високо оценени по време на дискусията.

Цялата презентация на нашите преподаватели можете да видите тук.

Споделеното потребление отблизо

Асоциация Активни потребители започна обучение за подкрепа и разширяване на устойчиво съвместно потребление сред възрастните. Това е ново поведение, основано на използване, вместо на притежание, което предлага допълнителни социални и екологични ползи за всеки възрастен и за обществото като цяло. Обучението е част от проекта COL-SUMERS, който цели да повиши компетенциите на хората над 60 години за това как да се използва съвместното потребление за икономия на ресурси, общуване и разпространение на знания.

Кое породи новата философия

След икономическата криза от 2008-2011 г. много държави бяха на ръба на фалита, с много слаби икономики, високи нива на безработица и мащабни социални катаклизми. Младите хора бяха уморени и възмутени от това, че времената са тежки, че толкова много губеха домовете и работата си. Пазарите не работеха, защото не бяха ефективни и стабилни, политическата система не беше коригирала провалите на пазарите, и най-вече икономическите и политически системи бяха несправедливи. В същото време, някои започнаха да осъзнават, че разполагаме с огромни количества неизползвани ресурси. Затова те вложиха своето знание да развиват иновативни решения, откривайки възможността за въздействие върху развитието чрез разумен, устойчив и всеобхватен икономически растеж, който да доведе до разкриване на работни места, подобрена продуктивност и социална сплотеност. Споделеното потребление застрашава някои от основите на консуматорското общество (повече производство и повече потребление), като предлага: икономическият модел „получаваме, произвеждаме, изхвърляме“ да бъде преобразуван.

През последните няколко години споделеното потребление се превърна в нова и подходяща концепция, тъй като дава възможност да се направи повече с по-малко. Чрез използването на технологични средства и мрежи хората могат да наемат, обменят и споделят продукти и услуги в невъобразим досега мащаб. Споделеното потребление стана обект на много видове изследвания и проучвания. Термините „икономика на споделянето“, „партньорска икономика“, „колаборативна икономика“, „икономика на търсенето“, „съвместно потребление“ обикновено се използват в един и същ контекст.


Ползите за потребителите

Платформите на икономиката на сътрудничеството могат да създават нови пазари, като генерират потребителско търсене за този вид икономически обмен. Моделите на потребление се променят бързо към модел, който е основан на обмена на стоки и услуги не само между фирми и потребители, но и между частни лица. Една от най-важните ползи от платформите на икономиката на сътрудничеството е това, че те могат да бъдат по-ефективни, отколкото традиционните бизнеси, чрез съответствие между търсенето и предлагането.

  • Те предлагат бърз отговор и позволяват на потребителите да използват неизползвани активи. Това е най-вече така при недвижимите имоти, например при платформите Airbnb и HomeAway, които помагат на потребителите да изплатят ипотеките си.
  • Те позволяват на потребителите да откриват услуги и продукти в близост до тях – нещо, което не би било възможно, използвайки традиционни средства и търговци.
  • Платформите целят да намалят разходите по сделките, например, те улесняват доставчиците и потребителите да купуват и продават едни на други, помагат на потребителите да направят по-информиран избор.

За проекта

Защо чрез COL-SUMERS към новата философия се привличат потребителите над 60 годишна възраст? Демографското стареене в ЕС се ускорява. През 2020 г., населението над 65 г. е 103 милиона, а тези над 80 г. – още 30 милиона. България не прави изключение – продължителността на живота се увеличава и делът на хората над 65 години расте. Рискът от бедност нараства с напредването на възрастта и е много по-висок сред жените. Рисковете от социално изключване и граждани, които не могат да си позволят основни стоки и услуги, са подсилени от застаряването на населението, когато някои хора нямат възможност или способност да овладеят цифровата среда. Това може също да изостри положението на уязвимите потребители в неравностойно положение, които срещат трудности при достъпа, разбирането на информация и намирането на подходящи продукти и услуги на пазара. Съвместното потребление нараства в целия свят чрез използването на технологични мрежи, за да се направи повече с по-малко, чрез наемане, отпускане на заеми, обмен, бартер или споделяне на продукти. Разпространението на платформи за съвместно използване я подкрепи, като по данни на Евробарометър повече от половината от всички граждани на ЕС знаят за споделената икономика и един от шестима вече я използва. Споделеното потребление насърчава колективните ценности и солидарност, което води до по-екологично поведение по отношение на жизнения цикъл на стоките, които хората използват. Проектът COL-SUMERS е точно това, тъй като ще подготви иновативни програми за обучение в партньорство със седем организации от Румъния, България, Гърция, Испания и Словения, с цел повишаване на компетентностите на възрастните хора как да се възползват от икономиката на споделяне.

Включете се и вие

Участници в проведените досега семинари споделят, че такива услуги отварят вратата към още нови услуги, социализиране и по-пълноценно и качествено свободно време. Проектът дава възможност за по-голяма социална сплотеност и между участниците се създават лични отношения, които ги свързват в общности по интереси. Цифровата среда, Интернет и платформите за споделено потребление отварят нови възможности за сътрудничество и споделяне на стоки и услуги, но и на време. Така че, ако и вие се интересувате да научите нещо ново, да помогнете на домашния си бюджет и да общувате в сродна среда, можете да се включите чрез асоциация Активни потребители – bnap@bnap.org. Предстои и стартът на платформа, в която всеки ще намира решения на интересуващите го проблеми.

За повече информация, свързана с проекта, посетете www.col-sumers.eu

Контакти:

Българска национална асоциация Активни потребители

Ул. „Врабча“ 26

Тел. 02/9890106

e-mail: info@aktivnipotrebiteli.bg


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.