Първата IFS конференция в България IFS 2022

На 9 ноември 2022 г. в столичния хотел HYATT REGENCY SOFIA се проведе първата IFS конференция в България, организирана от IFS Management GmbH и INAQ Consulting.

Официалното откриване бе направено лично от г-н Наче, генерален мениджър на INAQ Consulting, представител на IFS в България. Към новите насоки за развитие пък насочи вниманието ни г-н Тромп, управляващ директор на IFS Management GmbH.

Голям интерес предизвика представянето на TUV Rheinland Bulgaria за несъответствието и коригиращите действия, поднесена на аудиторията от Константин Кръстев.

Г-жа Кръстина Русева от сертифициращата фирма CERTIMA коментира инциденти, свързани с безопасността на храните. А доц. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ от УНСС представи добрите практики за устойчиво потребление на храни и намаляване на хранителните отпадъци в България.

Г-н Емил Маричков от Eurofins – лидер в изпитванията и лабораторните услуги коментира актуалната и щекотлива тема за безопасността на храните в условията на финансова нестабилност.

Конференцията предостави последна актуална информация за стандартите IFS, потенциалните възможности и ползите от тяхното прилагане. Събитието бе предназначено за специалисти в областта на безопасността на храните, управлението на качеството (QC-QA), висш мениджмънт и технически персонал на компании от хранително-вкусовата промишленост, опаковъчни компании, логистика (съхранение и дистрибуция), консултанти, лаборатории и сертифициращи органи, университети, специализирани медии и др.

В рамките й се проведе и оживена кръгла маса с модератор проф. д-р Елка Василева от УНСС. Темата „Концепция за устойчивост, ESG във веригата за доставки. Устойчивост и управление на отпадъците, земеделие“ се превърна в отправна точка за оживени дискусии и споделяне на личен опит за устойчиво развитие.

„Climate Box“ с акцент върху храните

Пилотно обучение „Climate Box“ с акцент върху храните, с подкрепата на Европейската комисия се състоя на 6 юни 2022 г. в офиса на организаторите на събитието – Сдружение Клуб 9000 в София.

Всъщност Climate Box е проект по програма „Еразъм+КА2“ за стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни. Целта му е да разшири осъзнатостта ни за неотложния проблем с опазването на околната среда, да стимулира обмена и дискусиите между потребителите, като ги мотивира да водят по-устойчив начин на живот.

Обучението Climate box бе и с интерактивна сесия, със запознаване с климатични казуси, на което участниците споделиха, че осезателно усещат климатичните промени с примери от реалния живот. Както и влиянието им върху околната среда, което изисква непрекъсната адаптация и промяна. Потреблението на енергия и храна, намаляването на отпадъците, отговорното потребление, изборът на устойчива мобилност станаха основните акценти.

Коментирани бяха и различни проблеми, свързани с ресурсите при производството на храни в отдалечените райони, които често са транспортирани на хиляди километри. Голяма е изненадата, когато четейки етикета разбереш, че един плод, кутия бисквити или консерва с риба тон са пропътували буквално половината свят, за да стигнат до теб (заедно с всички трудови разходи). Тогава изниква изводът, че в такъв случай е много по-разумно да подкрепиш местните производители – и за здравето си, и за самия местен бизнес. Макар че в епохата на глобализация всички пазаруват в големите търговски вериги храни от цял свят, вместо директно от някой местен производител или фермер.

Въпросите биха могли да продължат в този порядък на мисли – Какъв е произходът на храната? На какво разстояние е от мястото, на което се намирате? Какви ресурси трябва да са били използвани, за да ви осигурят този продукт във вашия супермаркет (камион, самолет, гориво, работна ръка и т.н.)? Колко емисии парникови газове (особено CO2) са били генерирани от това? Като можете да използвате специален калкулатор, както участниците в семинара, за да научите колко емисии парникови газове са били генерирани.

Така че е добре ежедневно да се запитваме какви са условията на труд и социалната осигуреност в страната на произход на продукта (включително работно време, трудови договори, жилище, заплащане на издръжка, здравно осигуряване).

Отделно всеки един от нас би могъл да си създаде индивидуален сезонен календар на плодовете и зеленчуците, за да има добра представа за регионалните храни през съответния сезон.

Десислава Димитрова, координатор за Slow Food в България, преподавател в НБУ, учен от БАН, предложи на вниманието изключително богатия сезонен календар на Slow Food, и размисли върху смисъла на бавната храна, традициите ни в отделните региони.

„Измененията на климата се усещат осезателно и върху лозарството и винопроизводството“ – заяви инж. Анна Василева, управител на фирмата „Дедал“ за оценяване и сертификация, с проект за собствена винарна за био вина.

Росен Петков, консултант в КАТРО България ЕООД сподели: „В хода на работата си стигнах до извода, че темата за климата и въздействието върху него от човешката свръх амбиция е наистина сложна и дори обезкуражаваща, като се погледне голямата картина. Когато става въпрос за овластяване на каквито и да е групи хора със знания и умения за водене на по-зелен живот, може би е по-добре това по-често да става на „порции“, точно каквито са микрообучителните единици на Climate Box. А цялостната ни програма обхваща ежедневието на един нормален човек и неговия принос към околната среда.“ 

Анета Рангелова от сп. ХИ&Т – Хранителна индустрия и търговия коментира ролята на медиите, телевизионния екран, и фирмите и институциите за рециклиране за обществената осведоменост относно отпадъците, разделното им събиране, сортиране и отражението им върху околната среда. Повишаване осведомеността на цялото население за суровини, ресурси и отпадъци, свързани с модерните човешки дейности и неотложните промени са необходимост.

Преподавателят от УНСС доц. Стилиян Стефанов подчерта голямата необходимост от включване на темите за климатичните промени и промяната на моделите на поведение в обучението на студентите.

Дискусиите за промяната на личното поведение, но и на поведението на българските организации по отношение на влиянието на климатичните промени върху бизнес моделите, стават все по-належащи и в дневния ред на Сдружение „Клуб 9000“ – подчерта проф. Елка Василева, председател на Управителния съвет. Всичко това е нова посока в усилията на Сдружението да предоставя информация и обучения за моделите за управление на фирмите, свързани с опазване на околната среда, борбата с климатичните промени и социалната отговорност.

Четвърта кръгла маса в УНСС „Устойчивото потребление на храни в България“ – презентации

Поради изявения интерес към презентациите, изнесени на Четвъртата кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България”, 16.09.2021 г. в Университета за национално и световно стопанство – София., ние ги предоставяме на сайта в съответните панели.

Цялата публикация „Четвърта кръгла маса в УНСС „Устойчивото потребление на храни в България“ – презентации“

Устойчивото потребление на храни в България – тема на Четвъртата кръгла маса в УНСС

На 16.09.2021 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Четвъртата кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България” под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Форумът беше осъществен в хибридна форма – в Голямата конферентна зала на УНСС и в платформата MS Teams. Това даде възможност на участниците да дискутират на място в Университета, но също да се включат он-лайн във традиционното събитие, посветено на устойчивото потребление.

Целта на Кръглата маса е да бъдат чути мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляването на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.


Доц. д-р Стилиян Стефанов, председател на организационния комитет, доц. д-р Зорница Стоянова, зам.-ръководител катедра „Икономика на природните ресурси” и ректорът проф. д-р Димитър Димитров (от ляво надясно) откриват кръглата маса.

Кръглата маса беше организирана в три панела. В първия панел „Законодателство, политики и инициативи за насърчаване на устойчивото потребление на храни“ участваха представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, GS1 България към Българска търговско-промишлена палата, преподаватели и изследователи от УНСС и Икономически университет – Варна. В дискусията се търсеше отговор до каква степен политиките и законодателството подпомагат налагането на устойчиви модели на производство и потребление на храни в България. Участниците в панела се обединиха около мнението, че актуалните промени в европейското и националното законодателство в различни сфери предоставят нови възможности и предизвикателства на всички етапи по веригата за създаване на стойност в областта на устойчивостта на храните.


Г-жа Даринка Георгиева от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН представя връзката между целите за устойчиво развитие на ООН и устойчивото потребление на храни

Темата „Добри практики за налагане на устойчиви потребителски модели на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България“, разисквана във втория панел, привлече експерти от Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“, Българската асоциация на КСО специалистите, Българската хранителна банка, Българската национална асоциация „Активни потребители“, Кауфланд България и Икономическия университет – Варна. Представиха се добри практики от всички етапи от цикъла на устойчивата агро-хранителна система: устойчиво производство на храни, устойчива преработка и дистрибуция на храни, устойчиво потребление на храни и предотвратяване на разхищението и хранителните отпадъци в България. Интерес предизвикаха успешно реализирани национални и европейски проекти, включително и бизнес проекти на големи търговски вериги, опериращи в страната.


Докторантът в УНСС Лилия Ананиева представя компостирането като възможност за оползотворяването на отпадъците от храни в домакинствата.

Третият панел беше посветен на ролята на младите хора за трансформацията на хранителната система. В дискусията се включиха млади предприемачи, представители на бизнеса и браншовите организации, НПО, асоциации на потребителите, обучаващи и изследователски организации, медии и специализирани издания, блогър и др. Участниците в Младежката сесия представиха различни модели на ангажираност за налагане на устойчивото потребление на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България.

В заключителната част бяха обобщени резултатите от трите панела. Отбелязано беше, че само с предстоящите усилия на всички заинтересовани страни ще може да се постигне устойчиво потребление на храни по всички сегменти на хранителната верига. Организирането и провеждането на този форум е възможност за създаване на здрава връзка между държавните институции, научните среди, бизнеса, неправителствените и потребителските организации в нашата страна в тази област.


Студенти от Еко Клуб УНСС участват в Младежката секция.

Записите от трите панела, както и презентациите на участниците, могат да бъдат намерени на този линк (в рубриката Files): https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aK5qxbsk_WvL5lIX5x6dYdojQ1rGPeQmfOVo5sH4FT-A1%40thread.tacv2/General?groupId=fb55e020-49c8-4581-b7b4-1b6cabfbcfc8&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

В случай, че не сте направили регистрация за участие в 4-та Кръгла маса „Устойчиво потребление на храни в България“, няма да имате достъп до линка. Моля пишете за информация на е-мейл: scp_bg@abv.bg.

Четвърта кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България“

Уважаеми дами и господа,

Катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС организира Четвърта кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ„, която ще се проведе на 16 септември 2021 г. в Голямата конферентна зала на УНСС и онлайн в платформата MS Teams.

Проявата се провежда под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров.

Каним Ви да вземете участие в този форум! Поканете Ваши колеги, които имат интерес към темата!

В прикачените файлове ще намерите разширената Програма на проявата.

Очакваме до 15 септември да заявите вашето участие по електронен път! В приложената покана ще намерите линк за регистрация.

От името на организаторите:

Доц. д-р Стилиян Стефанов – Председател на организационния комитет