Предстоящо събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“

На 5 и 6 септември в Гданск, Полша ще се проведе поредното събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“ – Brokerage Event „Environmental (Bio) Technologies“.

Уебсайтът на събитието е:

http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011

Планираните сесии на 5 септември 2011 г. са свързани с представяне на информация от гл. точка на европейската политика в тази област, с интересни презентации на проекти за управлението на ресурсите и също с възможностите за коопериране с т. нар. „трети страни“ (Канада, Австралия,

Нова Зеландия, Южна Африка, Бразилия и др.).

Вторият ден на срещата е посветен на т. нар. „the Brokerage“ на идеи в присъствието на представител на Дирекция „Околна среда“  Manuela Soares и Дирестора на отдел „Технологии по околната среда“ Luisa Prista.

За повече информация:

доц. Елка Василева

ENV-NCP Bulgaria

elkav@unwe.acad.bg

УНСС И КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Кръглата маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС.

Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Цялата публикация „УНСС И КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ“