Предстоящо събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“

На 5 и 6 септември в Гданск, Полша ще се проведе поредното събитие в рамките на проекта по 7 РП „ENV-NCP-TOGETHER“ – Brokerage Event „Environmental (Bio) Technologies“.

Уебсайтът на събитието е:

http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011

Планираните сесии на 5 септември 2011 г. са свързани с представяне на информация от гл. точка на европейската политика в тази област, с интересни презентации на проекти за управлението на ресурсите и също с възможностите за коопериране с т. нар. „трети страни“ (Канада, Австралия,

Нова Зеландия, Южна Африка, Бразилия и др.).

Вторият ден на срещата е посветен на т. нар. „the Brokerage“ на идеи в присъствието на представител на Дирекция „Околна среда“  Manuela Soares и Дирестора на отдел „Технологии по околната среда“ Luisa Prista.

За повече информация:

доц. Елка Василева

ENV-NCP Bulgaria

elkav@unwe.acad.bg

Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия

На 30 и 31 май 2011 г. в Потсдам, Германия беше проведена изключително успешно Международната конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”. Тя се организира на всеки две години от водещата немска асоциация за право и информационни технологии German Association for Law and Information Technology (DGRI e.V.).

Цялата публикация „Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия“

Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България

Кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото производство и потребление в България”

17 септември 2010 г. – Малка конферентна зала, УНСС – София

Цялата публикация „Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България“