Проф. Елка Василева публикува сравнително проучване за корпоративната социална отговорност (КСО) в три европейски страни

Авторите на изследването малко след презентацията на Конференцията във Вашингтон: от ляво на дясно проф. Делфин Филип дьо Сент Жулиен, доц. Елка Василева, проф. Жил Руе, докторант Иман Бутерфас.

През 2019 г. престижното издателство Palgrave Macmillan издаде нова книга „Отговорните организации в глобалния контекст“ под редакцията на A. Bartoli, JL.Guerrero, P. Hermel (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11458-9#about).

Книгата има за цел да предизвика критични размисли върху различните измерения и въздействия на „отговорността“ на организациите, включително компании, институции и правителства, като същевременно разглежда международните различия и прилики, както и глобалните предизвикателства. Тя е редактирана колекция от представените изследвания на Международната научна конференция „Отговорните организации в глобалния контекст“, организирана съвместно от Университета Джорджтаун (САЩ) и изследователския център LAREQUOI на Университета във Версай Сен-Куентин (Франция) през м. юни 2017 г. във Вашингтон.

Проф. Елка Василева е един от авторите на глава от книгата, в която се представя сравнително проучване за корпоративната социална отговорност (КСО) в три европейски страни:

Marasova J., Vallušová A., Vasileva E.S., Philip de Saint Julien D. (2019) CSR Practices: The Case of Veolia in Three European Countries. In: Bartoli A., Guerrero JL., Hermel P. (eds) Responsible Organizations in the Global Context. Palgrave Macmillan, Cham (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11458-9_10)

Изследването се основава на сравнителен анализ на практиките на корпоративната социална отговорност на международната корпорация Veolia във Франция, Словакия и България. Резултатите подчертават различията и конвергенциите на дискурса и практиките в страните с различни икономически нива на развитие, както и с различно възприемане на концепцията за КСО.

В края на 2012 г. излезе нова книга на екипа от УНСС – „Устойчиво потребление в България”

knigaНатиснете за да отворите книгата в pdf

Книгата е първото по рода си издание в сферата на устойчивото потребление в България. Тя съдържа както обобщени литературни данни, така и оригинално научно изследване, което е резултат от проект, реализиран от група преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство – София.

Цялата публикация „В края на 2012 г. излезе нова книга на екипа от УНСС – „Устойчиво потребление в България”“

Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа

Престижното издателство „Palgrave Macmillan” обяви издаването на книгата „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа” под редакцията на Dietmar Sternad и Thomas Döring за месец август 2011 г.

Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” на УНСС са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа”.

Корицата и други подробности за книгата могат да се намерят на следния адрес:

http://www.palgrave.com/products/title.aspx?PID=471702.

Vasileva E., D. Ivanova, Consumer Behaviour and Food Consumption Patterns in South East Europe, Handbook of Doing Business in South East Europe, Edited by, Palgrave Macmillan, 2011