Кръглата маса „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ на УНСС със значими акценти за устойчивото развитие

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, София организира на 29 ноември 2017 г. кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

От КонтурГлобал Марица Изток 3. коментираха своя опит с корпоративния тиймбилдинг „Отговорният избор. Ние консумираме отговорно. Работим отговорно. Живеем отговорно“.

От Овергаз Инк. разказаха за корпоративната инициатива за отговорно потребление – „Излишна ли е излишната храна?“. Оказа се според статистиката, че 670 000 тона храна се разхищават годишно в България, а в световен мащаб – по 1300 млн. тона.

Лора Младенова, представител на дъщерното дружество на Филип Морис България си припомни за инициативата им „Правата на потребителите“ и ежедневните „борби“ с мобилни оператори, онлайн пазаруване, някои заблуждаващи търговски практики, опитът с регистратори на лични данни и т.н.

За добрите практики на неправителствените организации и за проектите на Cleantech Bulgaria за насърчаване на „зелената“ икономика говори Мария Александрова, мениджър иновации. В основата на бъдещи проекти задължително трябва да застане като крайъглен камък „Триъгълника на знанието“ – връзката между университетите, бизнеса, иновационните проекти и все повече напоследък – предприемачите.

Важен акцент на кръглата маса би и академичното обучение по устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, със своето настоящо състояние, но и възможности за развитие, което коментира доц. д-р Мирослава Пейчева, УНСС. Вече в няколко университета се четат лекции по устойчиво развитие, екологична политика, зелен маркетинг, крос културна бизнес етика, което вече не е прецедент, но все пак трудно се случва на институционално ниво. Доц. Кьосева от Нов български университет каза, че има сериозни постижения в екологичното счетоводство в европейски мащаб и че тя самата често се сблъсква с нефинансовата/ инегрирана отчетност в практиката си.

Доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева, УНСС също нагледно показаха в слайдове, че от години в Университета се работи по тематиката за устойчиво развитие и КСО и тази тематика е приоритет в изследванията на колегията от години. Оживената дискусия, която се проведе в този панел очерта необходимостта от обединения на съмишленици в търсене на нови компетентности и научни тематики в областта на устойчивото развитие във всичките му измерения. Това беше разгледано в локален и национален план.

Изводът от кръглата маса бе категоричен, че вече е дошло времето университетските научни изследвания в сферата на устойчивото  развитие  и корпоративна социална отговорност задължително да се обединят в локални и национални мрежи/платформи, за да служат на обществото.

Анета РАНГЕЛОВА, сп. ХИ&Т

Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България

Кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото производство и потребление в България”

17 септември 2010 г. – Малка конферентна зала, УНСС – София

Цялата публикация „Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България“

УНСС И КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Кръглата маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС.

Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Цялата публикация „УНСС И КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ“

УСТОЙЧИВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ”

  

КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

17.09.2010 г., УНСС – гр. София

Кръглата маса ще се проведе на 17 септември 2010 г. от 10.00 часа в Малката конферентна зала на УНСС.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. д. ик. н. Пламен Мишев

Членове: доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова, гл. ас. д-р Стилиан Стефанова, гл. ас. д-р Нина Типова, експерт „Зелени обществени поръчки” Щерьо Ножаров

 

За контакти: Г-жа Еманоела Белишка

УНСС, кат. „Икономика на природните ресурси”, каб. 1067

тел. (359 2) 8195281, 0886 69 99 20; факс (359 2) 962 39 03;

e-mail: emibelishka@unwe.acad.bg

Цялата публикация „УСТОЙЧИВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“