Ролята на правителствените практики за създаване на устойчиво производство – европейският пример за България

доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова,

гл. ас. д-р Нина Типова, гл. ас. д-р Стилиян Стефанов

УНСС – София

катедра „Икономика на природните ресурси“