Ролята на правителствените практики за създаване на устойчиво производство – европейският пример за България

доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова,

гл. ас. д-р Нина Типова, гл. ас. д-р Стилиян Стефанов

УНСС – София

катедра „Икономика на природните ресурси“

Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия

На 30 и 31 май 2011 г. в Потсдам, Германия беше проведена изключително успешно Международната конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”. Тя се организира на всеки две години от водещата немска асоциация за право и информационни технологии German Association for Law and Information Technology (DGRI e.V.).

Цялата публикация „Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия“