Интегрираната продуктова политика – подходи и инструменти

доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова

гл. ас. д-р Нина Типова, гл. ас. д-р Стилиян Стефанов

катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС – София

УНСС И КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Кръглата маса се проведе на 17 септември 2010 г. в Малката конферентна зала на УНСС.

Проведената кръгла маса бе организирана в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Continue reading „УНСС И КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ“