Технологиите и иновациите за устойчиво бъдеще бяха обсъждани на 18ия IGWT Symposium в Рим

От 24 до 28 септември 2012 г. в Рим се проведе 18-ия Симпозиум на Международната организация по стокознание IGWT „Технологии и иновации за устойчиво бъдеще: Перспективи за науката за стоките” (18th IGWT Symposium). Той беше организиран от IGWT, от Италианската академия по стокознание (АISC) и от Факултета по икономика на Университета Рома Тре.

Цялата публикация „Технологиите и иновациите за устойчиво бъдеще бяха обсъждани на 18ия IGWT Symposium в Рим“