Технологиите и иновациите за устойчиво бъдеще бяха обсъждани на 18ия IGWT Symposium в Рим

От 24 до 28 септември 2012 г. в Рим се проведе 18-ия Симпозиум на Международната организация по стокознание IGWT „Технологии и иновации за устойчиво бъдеще: Перспективи за науката за стоките” (18th IGWT Symposium). Той беше организиран от IGWT, от Италианската академия по стокознание (АISC) и от Факултета по икономика на Университета Рома Тре.

Цялата публикация „Технологиите и иновациите за устойчиво бъдеще бяха обсъждани на 18ия IGWT Symposium в Рим“

Нашият екип участва в семинар за Европейската схема за екомаркировка

На 13 май 2011 г. в Министерство на околната среда и водите се проведе семинар на тема: „Екомаркировката на ЕС – вашето предимство на пазара”.

Цялата публикация „Нашият екип участва в семинар за Европейската схема за екомаркировка“