Ролята на правителствените практики за създаване на устойчиво производство – европейският пример за България

доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова,

гл. ас. д-р Нина Типова, гл. ас. д-р Стилиян Стефанов

УНСС – София

катедра „Икономика на природните ресурси“

Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България

Кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото производство и потребление в България”

17 септември 2010 г. – Малка конферентна зала, УНСС – София

Цялата публикация „Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България“