Проф. Елка Василева участва в 31-та Генерална асамблея на ANEC – Гласът на потребителите при създаване на европейските стандарти

Проф. Елка Василева представи нашата страна на XXXI-та Генерална асамблея на ANEC, която се проведе он-лайн на 10-ти декември 2020 г. Тя участва в заседанията и в обсъжданията на Годишния доклад на организацията (ANEC Annual Review 2019), свързани с ролята на потребителите в стандартизацията на национално и европейско ниво.

В своето изказване по време на асамблеята новоизбраният Президент на ANEC Dermott JEWELL подчерта че пандемията от COVID-19 изисква да се обмислят много внимателно приоритетите на организацията след това „глобалното здравословно предизвикателство за националните икономики, личен поминък и бъдещи перспективи“. Той изтъкна, че:

Европейските стандарти могат и трябва да носят ползи както за бизнеса, така и за потребителите. Те осигуряват доверие в продуктите и услугите. Сега, в отговор на тази глобална криза, и представяйки колективния глас на европейските потребители в стандартизацията, считам че ANEC ще има възможност да повлияе на новите решения за това, което мнозина предполагат че ще бъде новата нормалност на живота.“

Асамблеята разгледа и редица предложения за Стратегията „ANEC 2030“, свързани с представяне и защита на обединените интересите на потребителите от отделните страни членки на Европейския съюз при разработването и приемането на европейските стандарти. Приемането на Стратегията „ANEC 2030“ предстои през м. юни 2021 г. Напредъкът може да се проследи на сайта на ANEC, където са представени многобройни материали и актуални новини, свързани с дейността на организацията.

По време на заключителната сесия беше показан видеоклип в чест на 25-годишнината на ANEC (#ANEC25), който е достъпен чрез канала ANEC в YouTube.