Устойчивото потребление на храни в България – тема на Четвъртата кръгла маса в УНСС

На 16.09.2021 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Четвъртата кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България” под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Форумът беше осъществен в хибридна форма – в Голямата конферентна зала на УНСС и в платформата MS Teams. Това даде възможност на участниците да дискутират на място в Университета, но също да се включат он-лайн във традиционното събитие, посветено на устойчивото потребление.

Целта на Кръглата маса е да бъдат чути мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляването на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.


Доц. д-р Стилиян Стефанов, председател на организационния комитет, доц. д-р Зорница Стоянова, зам.-ръководител катедра „Икономика на природните ресурси” и ректорът проф. д-р Димитър Димитров (от ляво надясно) откриват кръглата маса.

Кръглата маса беше организирана в три панела. В първия панел „Законодателство, политики и инициативи за насърчаване на устойчивото потребление на храни“ участваха представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, GS1 България към Българска търговско-промишлена палата, преподаватели и изследователи от УНСС и Икономически университет – Варна. В дискусията се търсеше отговор до каква степен политиките и законодателството подпомагат налагането на устойчиви модели на производство и потребление на храни в България. Участниците в панела се обединиха около мнението, че актуалните промени в европейското и националното законодателство в различни сфери предоставят нови възможности и предизвикателства на всички етапи по веригата за създаване на стойност в областта на устойчивостта на храните.


Г-жа Даринка Георгиева от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН представя връзката между целите за устойчиво развитие на ООН и устойчивото потребление на храни

Темата „Добри практики за налагане на устойчиви потребителски модели на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България“, разисквана във втория панел, привлече експерти от Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“, Българската асоциация на КСО специалистите, Българската хранителна банка, Българската национална асоциация „Активни потребители“, Кауфланд България и Икономическия университет – Варна. Представиха се добри практики от всички етапи от цикъла на устойчивата агро-хранителна система: устойчиво производство на храни, устойчива преработка и дистрибуция на храни, устойчиво потребление на храни и предотвратяване на разхищението и хранителните отпадъци в България. Интерес предизвикаха успешно реализирани национални и европейски проекти, включително и бизнес проекти на големи търговски вериги, опериращи в страната.


Докторантът в УНСС Лилия Ананиева представя компостирането като възможност за оползотворяването на отпадъците от храни в домакинствата.

Третият панел беше посветен на ролята на младите хора за трансформацията на хранителната система. В дискусията се включиха млади предприемачи, представители на бизнеса и браншовите организации, НПО, асоциации на потребителите, обучаващи и изследователски организации, медии и специализирани издания, блогър и др. Участниците в Младежката сесия представиха различни модели на ангажираност за налагане на устойчивото потребление на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България.

В заключителната част бяха обобщени резултатите от трите панела. Отбелязано беше, че само с предстоящите усилия на всички заинтересовани страни ще може да се постигне устойчиво потребление на храни по всички сегменти на хранителната верига. Организирането и провеждането на този форум е възможност за създаване на здрава връзка между държавните институции, научните среди, бизнеса, неправителствените и потребителските организации в нашата страна в тази област.


Студенти от Еко Клуб УНСС участват в Младежката секция.

Записите от трите панела, както и презентациите на участниците, могат да бъдат намерени на този линк (в рубриката Files): https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aK5qxbsk_WvL5lIX5x6dYdojQ1rGPeQmfOVo5sH4FT-A1%40thread.tacv2/General?groupId=fb55e020-49c8-4581-b7b4-1b6cabfbcfc8&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

В случай, че не сте направили регистрация за участие в 4-та Кръгла маса „Устойчиво потребление на храни в България“, няма да имате достъп до линка. Моля пишете за информация на е-мейл: scp_bg@abv.bg.

Четвърта кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България“

Уважаеми дами и господа,

Катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС организира Четвърта кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ„, която ще се проведе на 16 септември 2021 г. в Голямата конферентна зала на УНСС и онлайн в платформата MS Teams.

Проявата се провежда под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров.

Каним Ви да вземете участие в този форум! Поканете Ваши колеги, които имат интерес към темата!

В прикачените файлове ще намерите разширената Програма на проявата.

Очакваме до 15 септември да заявите вашето участие по електронен път! В приложената покана ще намерите линк за регистрация.

От името на организаторите:

Доц. д-р Стилиян Стефанов – Председател на организационния комитет

Покана за участие в кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България“

Уважаеми дами и господа,

Катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС организира Четвърта кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ„, която ще се проведе на 16 септември 2021 г. в Голямата конферентна зала на УНСС и онлайн в платформата MS Teams. Проявата се провежда под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров.

Каним Ви да вземете участие в този форум!

Поканете Ваши колеги, които имат интерес към темата!

В прикачените файлове ще намерите допълнителна информация за проявата.

Очакваме до 10 септември да заявите вашето участие по електронен път! В приложената покана ще намерите линк за регистрация.

От името на организаторите:

Доц. д-р Стилиян Стефанов – Председател на организационния комитет

Университетът за национално и световно стопанство организира Четвърта кръгла маса под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров на тема „Устойчивото потребление на храни в България“.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институции, академични среди, неправителствени организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляване на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.

Кръглата маса ще се проведе на 16.09.2021 г. в УНСС – гр. София (Голяма конферентна зала и он-лайн) и на нея ще бъдат дискутирани екологичния преход в хранителната система и политиките за насърчаване на устойчивото потребление на храни в България.

Най-учтиво каним Вас и Ваши представители – експерти от повереното Ви ведомство, компетентни по обсъжданите въпроси, да вземете участие в Кръглата маса.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/r/w98Cwujrzf

Надяваме се, ще оцените възможността за създаване на контакти, координация и обмяна на полезна информация в сферата на устойчивото потребление на храни в България, предвид участието на представители на държавните институции, на бизнеса и браншовите организации, обучаващи организации, НПО, асоциации на потребителите, представители на медии и специализирани издания и др. на кръглата маса.

Предварително Ви благодарим за подкрепата и осигуреното участие.

Предизвикателствата пред платформите за съвместно потребление

В постоянно развиващ се технологично свят, в който кибератаките стават ежедневни, група от седем организации от ЕС са разработиха програма за обучение за най-уязвимите – възрастните хора, за да се научат как да посрещнат предизвикателствата и възможностите на онлайн базирани платформи за съвместна консумация.

Платформите за съвместно потребление в областта на настаняването (напр. Airbnb.com), мобилността (напр. Blablacar), общите стоки (напр. Freecycle.org) и много други предоставят огромна възможност за повишаване качеството на живот на възрастните хора , но също така поставят сериозни предизвикателства пред тях от гледна точка на ИТ компетенциите и необходимостта от наставничество, както и финансовата сигурност в онлайн средата.

Водещи организации от Испания, Словения, България, Гърция и Румъния са реализирали проекта COL-SUMERS: Разработване на обучителна програма за подкрепа и разширяване на устойчивата съвместна консумация сред възрастните потребители, съфинансирана от програмата Erasmus + на Европейския съюз.

В рамките на проекта ние разработихме и иновативна програма за обучение, която включва:

– Обучителни материали – насочени към възрастни хора, за да придобият всички необходими знания и умения относно съвместното потребление, по теми като настаняване, рециклиране, мобилност, общи стоки, благосъстояние, вода и енергия, устойчивост.

– Проектирани дейности за обучение чрез опит – група от дейности за обучение в рамките на Програмата за обучение, които се основават на практическо обучение и опит.

– Платформа за електронно обучение – Платформа за електронно обучение и електронно обучение в подкрепа на прилагането на методологията за обучение, достъпна на: https://platform.col-sumers.eu

Всички материали, платформата за електронно обучение и уебсайт са на шест езика – румънски, испански, български, словенски, гръцки, така че да са лесно достъпни за заинтересованите лица в петте държави, както и на английски за всеки, който иска да използва ресурсите.

COLSUMERS ЗВЕНА

За да направим Програмата за обучение постоянно достъпна за възрастните хора, в рамките на организации от всяка от петте държави, ние разработихме четири звена COL-SUMERS – които в дългосрочен план през следващите години ще действат като центрове за подкрепа, за да достъпа на обществеността, да предложат специализирана подкрепа и да разширяват въздействието на програмата за обучение.

COL-SUMERS звена са достъпни в:

Румъния – Асоциация InfoCons, www.infocons.ro

Словения – Асоциация на словенските потребители (ZPS), ww.zps.si

България – Българска национална асоциация Активни потребители, https://aktivnipotrebiteli.bg

Гърция – Институт за развитие на предприемачеството, https://ied.eu

Испания – Асоциация на потребителите и клиентите на Валенсия (AVACU), https://www.avacu.es

Валидиране на платформата за електронно обучение COL-SUMERS с потребители

Повече от 180 души (> 60 години) са обучени и са участвали в ДЕЙНОСТТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, организирани във всяка държава.

Обученията се основаваха на практическото прилагане на Учебни материали, Проектирани дейности за обучение чрез опит и Платформа за електронно обучение, включваща 40 възрастни хора във всяка участваща държава, включително прилагането на пълната методология за обучение.

Основният принос на дейността по валидиране беше, че програмата е много интересна и обхваща добре темите от интерес за възрастните хора, но има явна нужда от наставничество и постоянна подкрепа по време на обучението, особено по отношение на цифровите умения.

Мултиплициращи събития

В края на проекта във всички пет държави са организирани поредица от 5 мултиплициращи събития. Събитията бяха фокусирани върху популяризирането на програмата за обучение сред заинтересованите страни в областта на потреблението и възрастните хора. Семинарите бяха разработени, за да представят основните концепции на проекта и резултатите на заинтересованите страни от петте страни, свързани с приемането на съвместно потребление от възрастни хора.

В тях участваха представители и членове на организации, свързани с потреблението, подкрепата за възрастни хора и съвместното потребление и представители на бизнеса, така че те ще могат да бъдат ангажирани с прилагането на методологията за обучение след приключването на проекта. Повече от 150 представители на заинтересовани страни са участвали в мултипликаторните събития, където са имали възможността да се запознаят с концепциите и платформите за CC, за нашата програма за обучение и платформа за електронно обучение, проправяйки пътя за по-нататъшно използване на методологията за обучение след края на проекта.

За повече информация посетете: www.col-sumers.eu

За контакти:

Българска национална асоциация Активни потребители

Ул. „Врабча“ 26, София

Тел. 02/9890106

E-mail: bnap@bnap.org