Покана за участие в кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България“

Уважаеми дами и господа,

Катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС организира Четвърта кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ„, която ще се проведе на 16 септември 2021 г. в Голямата конферентна зала на УНСС и онлайн в платформата MS Teams. Проявата се провежда под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров.

Каним Ви да вземете участие в този форум!

Поканете Ваши колеги, които имат интерес към темата!

В прикачените файлове ще намерите допълнителна информация за проявата.

Очакваме до 10 септември да заявите вашето участие по електронен път! В приложената покана ще намерите линк за регистрация.

От името на организаторите:

Доц. д-р Стилиян Стефанов – Председател на организационния комитет

Университетът за национално и световно стопанство организира Четвърта кръгла маса под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров на тема „Устойчивото потребление на храни в България“.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институции, академични среди, неправителствени организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляване на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.

Кръглата маса ще се проведе на 16.09.2021 г. в УНСС – гр. София (Голяма конферентна зала и он-лайн) и на нея ще бъдат дискутирани екологичния преход в хранителната система и политиките за насърчаване на устойчивото потребление на храни в България.

Най-учтиво каним Вас и Ваши представители – експерти от повереното Ви ведомство, компетентни по обсъжданите въпроси, да вземете участие в Кръглата маса.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/r/w98Cwujrzf

Надяваме се, ще оцените възможността за създаване на контакти, координация и обмяна на полезна информация в сферата на устойчивото потребление на храни в България, предвид участието на представители на държавните институции, на бизнеса и браншовите организации, обучаващи организации, НПО, асоциации на потребителите, представители на медии и специализирани издания и др. на кръглата маса.

Предварително Ви благодарим за подкрепата и осигуреното участие.

Предизвикателства и ефективност на образователната система в УНСС по време на Covid-19 чрез инструментите на Управление на качеството

Проф. д-р Елка ВАСИЛЕВА на Международен онлайн форум на франкофонията

Проф. Елка Василева и доц. Ваня Иванова взеха участие в Международната научна среща по повод 50-годишнината на франкофонията на 19-ти май 2021 г. Тя беше  организира от Интердисциплинарния център за изследване на представянето и конкурентоспособността (CIRPEC) на Университета Мохамед V в Рабат, Мароко, Изследователската лаборатория за управление (LAREQUOI) на Университета във Версай, Сен-Куентен-ен-Ивелин, Франция и Обсерваторията за икономическа франкофония на Университета в Монреал, Канада и се проведе в хибриден формат. Темата на срещата беше свързана с публичното управление и ефективността на образователната система по време на кризата от COVID-19: преподаване, предизвикателства и перспективи във франкофонските страни.

По време на Първата пленарна сесия на Международния научен форум проф. Елка Василева и доц. Ваня Иванова представиха предизвикателствата пред обучението в УНСС, породени от пандемията. В своята презентация те разгледаха опита на нашия университет в преподаването по време на кризата от COVID-19 чрез инструментите на Системата за управление на качеството в УНСС и на проявената социална отговорност според принципите на инициативата на ООН “Global Compact”.

В презентацията бяха включени редица инициативи, свързани с адаптацията на учебните и административните процеси в УНСС, спрямо настъпилите сериозни промени в институционалната среда заради пандемията. Беше изтъкнато, че през цялото време нашият университет наред с преподаването и обучението на студенти не е спирал да провежда и онлайн конференции и събития, при това в някои случаи с увеличено международно участие и увеличен брой на участниците, защото дигитализацията дава много повече нови възможности.

Демонстрираната грижа за опазване здравето на преподавателите, служителите и студентите в УНСС, осигурената безопасна работна среда, както и проявената социална отговорност спрямо студентите и околната среда, бяха високо оценени по време на дискусията.

Цялата презентация на нашите преподаватели можете да видите тук.

Проф. Елка Василева участва в 31-та Генерална асамблея на ANEC – Гласът на потребителите при създаване на европейските стандарти

Проф. Елка Василева представи нашата страна на XXXI-та Генерална асамблея на ANEC, която се проведе он-лайн на 10-ти декември 2020 г. Тя участва в заседанията и в обсъжданията на Годишния доклад на организацията (ANEC Annual Review 2019), свързани с ролята на потребителите в стандартизацията на национално и европейско ниво.

В своето изказване по време на асамблеята новоизбраният Президент на ANEC Dermott JEWELL подчерта че пандемията от COVID-19 изисква да се обмислят много внимателно приоритетите на организацията след това „глобалното здравословно предизвикателство за националните икономики, личен поминък и бъдещи перспективи“. Той изтъкна, че:

Европейските стандарти могат и трябва да носят ползи както за бизнеса, така и за потребителите. Те осигуряват доверие в продуктите и услугите. Сега, в отговор на тази глобална криза, и представяйки колективния глас на европейските потребители в стандартизацията, считам че ANEC ще има възможност да повлияе на новите решения за това, което мнозина предполагат че ще бъде новата нормалност на живота.“

Асамблеята разгледа и редица предложения за Стратегията „ANEC 2030“, свързани с представяне и защита на обединените интересите на потребителите от отделните страни членки на Европейския съюз при разработването и приемането на европейските стандарти. Приемането на Стратегията „ANEC 2030“ предстои през м. юни 2021 г. Напредъкът може да се проследи на сайта на ANEC, където са представени многобройни материали и актуални новини, свързани с дейността на организацията.

По време на заключителната сесия беше показан видеоклип в чест на 25-годишнината на ANEC (#ANEC25), който е достъпен чрез канала ANEC в YouTube.

Ролята на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление

На 23-ти и 24-ти ноември 2020 г. беше проведена Юбилейна конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Елка Василева изнесе презентация през първия ден по време на работата на Панел 2.1c: Проблеми на устойчивото развитие в различни сектори. Тя представи изследвания, свързани с важната роля на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление. В доклада се разглеждат теоретичните постановки, свързани с доброволните стандартите на международно, европейско и национално ниво като „меки“ регулатори в сферата на „зеленото“/устойчивото управление на организациите.

Последвалата дискусия потвърди, че включването на определени системи от доброволни стандарти в стратегиите за устойчиво развитие представлява нововъзникваща характеристика на управлението на бизнес организациите.

Проф. Елка Василева участва и в дискусиите на т. нар. франкофонски Панел 3b: Transition, incertitudes et perspectives. Бяха представени редица изследвания, свързани с цифровата трансформация и кризата с Ковид 19 в различни сфери: образование, здравеопазване, културните дейности и др.