Университетът за национално и световно стопанство организира Четвърта кръгла маса под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров на тема „Устойчивото потребление на храни в България“.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институции, академични среди, неправителствени организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляване на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.

Кръглата маса ще се проведе на 16.09.2021 г. в УНСС – гр. София (Голяма конферентна зала и он-лайн) и на нея ще бъдат дискутирани екологичния преход в хранителната система и политиките за насърчаване на устойчивото потребление на храни в България.

Най-учтиво каним Вас и Ваши представители – експерти от повереното Ви ведомство, компетентни по обсъжданите въпроси, да вземете участие в Кръглата маса.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/r/w98Cwujrzf

Надяваме се, ще оцените възможността за създаване на контакти, координация и обмяна на полезна информация в сферата на устойчивото потребление на храни в България, предвид участието на представители на държавните институции, на бизнеса и браншовите организации, обучаващи организации, НПО, асоциации на потребителите, представители на медии и специализирани издания и др. на кръглата маса.

Предварително Ви благодарим за подкрепата и осигуреното участие.