Устойчивото потребление на храни в България – тема на Четвъртата кръгла маса в УНСС

На 16.09.2021 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Четвъртата кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България” под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Форумът беше осъществен в хибридна форма – в Голямата конферентна зала на УНСС и в платформата MS Teams. Това даде възможност на участниците да дискутират на място в Университета, но също да се включат он-лайн във традиционното събитие, посветено на устойчивото потребление.

Целта на Кръглата маса е да бъдат чути мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляването на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.


Доц. д-р Стилиян Стефанов, председател на организационния комитет, доц. д-р Зорница Стоянова, зам.-ръководител катедра „Икономика на природните ресурси” и ректорът проф. д-р Димитър Димитров (от ляво надясно) откриват кръглата маса.

Кръглата маса беше организирана в три панела. В първия панел „Законодателство, политики и инициативи за насърчаване на устойчивото потребление на храни“ участваха представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, GS1 България към Българска търговско-промишлена палата, преподаватели и изследователи от УНСС и Икономически университет – Варна. В дискусията се търсеше отговор до каква степен политиките и законодателството подпомагат налагането на устойчиви модели на производство и потребление на храни в България. Участниците в панела се обединиха около мнението, че актуалните промени в европейското и националното законодателство в различни сфери предоставят нови възможности и предизвикателства на всички етапи по веригата за създаване на стойност в областта на устойчивостта на храните.


Г-жа Даринка Георгиева от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН представя връзката между целите за устойчиво развитие на ООН и устойчивото потребление на храни

Темата „Добри практики за налагане на устойчиви потребителски модели на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България“, разисквана във втория панел, привлече експерти от Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“, Българската асоциация на КСО специалистите, Българската хранителна банка, Българската национална асоциация „Активни потребители“, Кауфланд България и Икономическия университет – Варна. Представиха се добри практики от всички етапи от цикъла на устойчивата агро-хранителна система: устойчиво производство на храни, устойчива преработка и дистрибуция на храни, устойчиво потребление на храни и предотвратяване на разхищението и хранителните отпадъци в България. Интерес предизвикаха успешно реализирани национални и европейски проекти, включително и бизнес проекти на големи търговски вериги, опериращи в страната.


Докторантът в УНСС Лилия Ананиева представя компостирането като възможност за оползотворяването на отпадъците от храни в домакинствата.

Третият панел беше посветен на ролята на младите хора за трансформацията на хранителната система. В дискусията се включиха млади предприемачи, представители на бизнеса и браншовите организации, НПО, асоциации на потребителите, обучаващи и изследователски организации, медии и специализирани издания, блогър и др. Участниците в Младежката сесия представиха различни модели на ангажираност за налагане на устойчивото потребление на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България.

В заключителната част бяха обобщени резултатите от трите панела. Отбелязано беше, че само с предстоящите усилия на всички заинтересовани страни ще може да се постигне устойчиво потребление на храни по всички сегменти на хранителната верига. Организирането и провеждането на този форум е възможност за създаване на здрава връзка между държавните институции, научните среди, бизнеса, неправителствените и потребителските организации в нашата страна в тази област.


Студенти от Еко Клуб УНСС участват в Младежката секция.

Записите от трите панела, както и презентациите на участниците, могат да бъдат намерени на този линк (в рубриката Files): https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aK5qxbsk_WvL5lIX5x6dYdojQ1rGPeQmfOVo5sH4FT-A1%40thread.tacv2/General?groupId=fb55e020-49c8-4581-b7b4-1b6cabfbcfc8&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

В случай, че не сте направили регистрация за участие в 4-та Кръгла маса „Устойчиво потребление на храни в България“, няма да имате достъп до линка. Моля пишете за информация на е-мейл: scp_bg@abv.bg.