УСТОЙЧИВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ”

  

КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

17.09.2010 г., УНСС – гр. София

Кръглата маса ще се проведе на 17 септември 2010 г. от 10.00 часа в Малката конферентна зала на УНСС.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. д. ик. н. Пламен Мишев

Членове: доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова, гл. ас. д-р Стилиан Стефанова, гл. ас. д-р Нина Типова, експерт „Зелени обществени поръчки” Щерьо Ножаров

 

За контакти: Г-жа Еманоела Белишка

УНСС, кат. „Икономика на природните ресурси”, каб. 1067

тел. (359 2) 8195281, 0886 69 99 20; факс (359 2) 962 39 03;

e-mail: emibelishka@unwe.acad.bg

Кръглата маса се организира в рамките на проекта ВУ-ОХН 204/2006 г.“Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

 

ПОКАНА

Организационният комитет най-учтиво Ви кани да участвате в Кръглата маса с международно участие на тема „Устойчивото производство и потребление в България”, на която ще бъдат представени изследванията на научен колектив по проект ВУ-ОХН 204/2006 г. “Европейската интегрирана продуктова политика – стимул за устойчиво производство и потребление в България”, 2006 – 2010 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

 С уважение

Председател на организационния комитет

проф. д. ик. н. Пламен МИШЕВ

 

ПРОГРАМА

17 септември 2010 г. – Малка конферентна зала, УНСС – София

10.00 ч. Регистрация на участниците

10.30 ч. Откриване от проф. д. ик. н. Пламен Мишев, Зам. Ректор на УНСС

10.45 ч. Приветствия от гостите на Кръглата маса

11.00 ч. Устойчивото производство и потребление в България – заинтересовани страни, представяне на резултатите от проекта, доц. д-р Елка Василева – Ръководител на проекта

11.20 ч. Идентификация и анализ на устойчиви модели на производство и потребление в България, представяне на резултатите от проекта, доц. д-р Даниела Иванова

11.40 ч. Ролята на “Зелените” обществени поръчки за устойчивото производство и потребление, сертифициран експерт по ЗПП Щерьо Ножаров

12.00 ч. Коктейл

13.00 ч. Дискусия: Устойчивото производство и потребление – на дневен ред в България

15.00 ч. Кафе пауза

15.30 ч. Представяне резултатите от Кръглата маса

17.00 ч. Закриване на Кръглата маса

Регистрационна форма