Четвърта кръгла маса в УНСС „Устойчивото потребление на храни в България“ – презентации

Поради изявения интерес към презентациите, изнесени на Четвъртата кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България”, 16.09.2021 г. в Университета за национално и световно стопанство – София., ние ги предоставяме на сайта в съответните панели.

Първи панел „Законодателство, политики и инициативи за насърчаване на устойчивото потребление на храни“

Втори панел „Добри практики за налагане на устойчиви потребителски модели на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България“

Трети панел Ролята на младите хора за трансформацията на хранителната система