Първата IFS конференция в България IFS 2022

На 9 ноември 2022 г. в столичния хотел HYATT REGENCY SOFIA се проведе първата IFS конференция в България, организирана от IFS Management GmbH и INAQ Consulting.

Официалното откриване бе направено лично от г-н Наче, генерален мениджър на INAQ Consulting, представител на IFS в България. Към новите насоки за развитие пък насочи вниманието ни г-н Тромп, управляващ директор на IFS Management GmbH.

Голям интерес предизвика представянето на TUV Rheinland Bulgaria за несъответствието и коригиращите действия, поднесена на аудиторията от Константин Кръстев.

Г-жа Кръстина Русева от сертифициращата фирма CERTIMA коментира инциденти, свързани с безопасността на храните. А доц. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ от УНСС представи добрите практики за устойчиво потребление на храни и намаляване на хранителните отпадъци в България.

Г-н Емил Маричков от Eurofins – лидер в изпитванията и лабораторните услуги коментира актуалната и щекотлива тема за безопасността на храните в условията на финансова нестабилност.

Конференцията предостави последна актуална информация за стандартите IFS, потенциалните възможности и ползите от тяхното прилагане. Събитието бе предназначено за специалисти в областта на безопасността на храните, управлението на качеството (QC-QA), висш мениджмънт и технически персонал на компании от хранително-вкусовата промишленост, опаковъчни компании, логистика (съхранение и дистрибуция), консултанти, лаборатории и сертифициращи органи, университети, специализирани медии и др.

В рамките й се проведе и оживена кръгла маса с модератор проф. д-р Елка Василева от УНСС. Темата „Концепция за устойчивост, ESG във веригата за доставки. Устойчивост и управление на отпадъците, земеделие“ се превърна в отправна точка за оживени дискусии и споделяне на личен опит за устойчиво развитие.