Нова публикация за органичните храни в престижното издание на „Енциклопедия по безопасност на храните“ 2024

По покана на G. Smithers, Редактор на 2-то издание на Енциклопедия по безопасност на храните на Elsevier, Academic Press, проф. д-р Елка Василева публикува глава за органичните храни.

„Смятам, че успях да прегледам, преработя и актуализирам съдържанието на вече съществуващата глава за органичните храни от първото издание от 2014 г. на Енциклопедия по безопасност на храните По този начин органичните храни намериха своето място в новото издание ориентирано основно към конвенционалните храни“ – казва проф. Елка Василева.

Повече информация за може да бъде намерена на линка.
Vasileva, E., 2024. Organic Foods. In: Smithers, G.W. (Ed.), Encyclopedia of Food Safety, vol. 3. Elsevier, Academic Press, pp. 214–222 (ISBN: 9780128225219).