Кръгла маса „Акредитацията като гарант за доверието на пазара – проблеми и перспективи“

На 15 май 2024 г. в УНСС се проведе Кръгла маса „Акредитацията като гарант за доверието на пазара – проблеми и перспективи“ под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. Партньор на събитието беше Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА).

Форумът имаше за цел да представи мултидисциплинарния характер на акредитацията и
оценяването на съответствието в новата магистърска програма чрез гледните точки на
участващите в процеса по акредитация и оценка на съответствието:

  • Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“;
  • Академичните среди в лицето на представители от три катедри на УНСС – София;
  • Заинтересовани страни – държавни и неправителствени организации, органи за оценка на съответствието и др.

Като Председател на организационния комитет и модератор на събитието проф. Елка Василева подчерта, че „процесът на акредитация е здравата основа, която обединява всички, които се включват в инфраструктурата на качеството, а когато има качество, има и просперитет“.

В своето приветствие инж. Ирена Бориславова, Изпълнителен директор на ИА БСА, представи възможностите за реализация на студентите, обучаващи се в програмата, в структурите на Изпълнителната агенция. „Най-дългият път започва с малки крачки“, цитира тя стара китайска мъдрост и обясни, че „тази магистърска програма е важна крачка, която правим заедно, вярвайки че вървим по успешен съвместен път“.

Повече за презентациите на ключовите участници и за дискусията с преподаватели от УНСС, представители на бизнеса и експерти от ИА БСА може да намерите на следния линк.