ХХІ-ва Национална научно-практическа конференция КАЧЕСТВОТО – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 11 -12 ноември 2010, София, хотел „Родина”

ХХІ-тата Национална научно-практическа конференция се откри по традиция на Световния ден на качеството в хотел „Родина”, София на 11 ноември 2010 г. под мотото „КАЧЕСТВОТО – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”.


В работата на този авторитетен форум за качеството в  България нашият екип участва не само с доклади, които предизвикаха разговори по актуални преблеми на качеството в България, но и с активното присъствие на докторанти и студенти от магистърската програма „Управление на качеството и околната среда” от УНСС – София.

По време на първата сесия от работната програма на конференцията на 12 ноември 2010 г. бяха представени два доклада:

1. Николов Б., Е. Василева, Информация за качество чрез маркировката на храните. Казусът „Стара планина”, ХХІ Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот”, 11 – 12 ноември 2010 г., София

2. Стойчев И., Е. Василева, Награда за управление чрез тотално качество „Босей” в България и наградата „Деминг” – сравнителен анализ, ХХІ Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот”, 11 – 12 ноември 2010 г., София

Представеният анализ от докторант Богомил Николов и доц. Елка Василева на инициативата за качество „Стара планина” за местни продукти накара специалистите по качество да направят професионален коментар по тази актуална за всички тема.

В своя доклад доц. Иван Стойчев и доц. Елка Василева представиха Наградата за управление чрез тотално качество „Босей” в България, която макар и с кратка история, би могла да играе важна роля за повишаване на конкурентоспособността на българските организации чрез прилагане на японските подход и инструменти за управление на качеството.