доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова са членове на работните групи на МОСВ за разработване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС

Със заповед на Заместник министъра на Министерство на околната среда и водите Г-жа Евдокия Манева бяха утвърдени членовете на работните групи за разработване на критериите по европейската схема за Екомаркировка.

Установяване на екологични критерии за нови продуктови групи се извършва съгласно Регламент /ЕО/ № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета  от 25 ноември 2009 г.

Доц. Елка ВАСИЛЕВА и доц. Даниела ИВАНОВА са представители в работните групи за продуктовите групи „Хартия за печат“ и „Почистващи продукти“.