Нашият екип участва в семинар за Европейската схема за екомаркировка

На 13 май 2011 г. в Министерство на околната среда и водите се проведе семинар на тема: „Екомаркировката на ЕС – вашето предимство на пазара”.

Семинарът се провежда в сътрудничество с Министерство на околната среда и водите по проект на Европейската комисия, чиято цел е да подкрепи 12-те нови държави-членки на Европейския съюз при популяризирането и прилагането на екомаркировката на ЕС.

Екомаркировката на ЕС е доброволна схема, създадена през 1992 г.  и цели да насърчава предлагането на продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда. Критериите, на които трябва да отговарят продуктите, за да носят екомаркировката на ЕС, се основават на най-добрите екологични показатели, постигнати от продукти на пазара на Общността, както на научни данни и най-новото развитие на технологиите. Към момента са разработени и въведени екологични критерии за 26 продуктови групи.

Богомил Николов от Българска асоциация на потребителите изнесе презентация на тема „Европейската екологична маркировка и българските потребители”.