Международна конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”, Потсдам, Германия

На 30 и 31 май 2011 г. в Потсдам, Германия беше проведена изключително успешно Международната конференция „Потребителската информация – пазарна регулация чрез средствата на прозрачността”. Тя се организира на всеки две години от водещата немска асоциация за право и информационни технологии German Association for Law and Information Technology (DGRI e.V.).

По време  на конференцията беше направено сравнение на различните практики на разпространение на информацията за потребителите в няколко европейски страни, както и на законодателството, свързано със свободата на информация. Разгледани бяха и други механизми, използвани от публичните власти за гарантиране правото на  информация за потребителите.

За конференцията беше подготвен доклад на тема „Информационната асиметрия и въпросите на потребителската политика в България“ с автори Б. Николов, Е. Василева, Д. Иванова (Nikolov B., Vassileva Е., Ivanova D., The information asymmetries and consumer policy issues in Bulgaria).