Проблемите на устойчивото потребление бяха обсъждани на 11-та конференция „Съвременни тенденции в науката за стоките” (11th IComSC’11 – IGWT Symposium Series) в Познан, Полша

В рамките на честванията на 85 годишнина от създаването на Познанския университет по икономика беше проведена 11-та конференция „Съвременни тенденции в науката за стоките”, 12 – 14 септември, 2011 г., Познан, Полша.

Нашият екип участва с два доклада, които предизвикаха оживена дискусия по въпросите, свързани с устойчивото потребление в Европа, вкл. Полша и България.

Доц. Елка Василева изнесе доклад на тема “Устойчивото потребление – възприятията на европейските и българските потребители”, а доц. д-р Даниела Иванова представи доклада “Политиката за устойчиво потребление и производство в България през погледа на заинтересовените страни”.

Конференцията се проведе в екологичното селище Долск, в близост до Познан, което придаде изключителна атмосфера на събитието.