Европейските екологични подходи – модел за създаване на устойчиво производство в България

доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова

гл. ас. д-р Нина Типова, гл. ас. д-р Стилиян Стефанов

катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС – София