Технологиите и иновациите за устойчиво бъдеще бяха обсъждани на 18ия IGWT Symposium в Рим

От 24 до 28 септември 2012 г. в Рим се проведе 18-ия Симпозиум на Международната организация по стокознание IGWT „Технологии и иновации за устойчиво бъдеще: Перспективи за науката за стоките” (18th IGWT Symposium). Той беше организиран от IGWT, от Италианската академия по стокознание (АISC) и от Факултета по икономика на Университета Рома Тре.

Доц. Елка Василева изнесе доклад на тема “Практики на индивидуалните потребители и домакинствата за разделно събиране на отпадъците в България” (Practices of individual consumers and households in separate collection of waste in Bulgaria; Vasileva E.; Ivanova D.; Stefanov S.; Tipova N.).

Доц. д-р Даниела Иванова представи доклада “Фактори, повлияващи поведението на индивидуалните потребители и домакинствата за разделно събиране на отпадъците в България ” – представен от доц. д-р Даниела Иванова (Factors influencing behaviour of individual consumers and households in separate collection of packaging waste in Bulgaria; Ivanova D.; Vasileva E.; Tipova N.; Stefanov S.).

Симпозиумът завърши с ползотворни дискусии на Кръглата маса „Иновации и обучение“, където участваха заинтересованите страни: университетски преподаватели, предприемачи, представители на изпълнителната власт и публичните институции.