Международна конференция SusCon 2012 „Зелената икономика – от намерения към действие”

SusCon2012_logo

Като участници в Конференцията доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова бяха съпричастни на дискусиите в Световния конгресен център в гр. Бон на 27-ми и 28-ми ноември 2012 г. В международната Конференция SusCon 2012, проведена под патронажа на Г-н Янис Поточник, Европейски комисар по околната среда, участваха над 450 представители на бизнеса, държавната администрация, Европейската комисия, ООН, НПО, финасови институции и академични среди, сертифициращи фирми и консултантски организации, медии и др. от 37 страни.

На конференцията представиха своите виждания редица известни имена и авторитети в сферата на зелената икономика. Многобройните тематични сесии бяха насочени към въпросите на „Зелената икономика” и решенията за устойчиви вериги на доставки, техническите иновации, ресурсната ефективност, корпоративната социална отговорност (CSR 2.0), сертификацията, финансовите институции и начина на живот.

Конференцията се оформи като глобален форум, на който беше приета Декларация „Зелената икономика предлага условия за глобални промени”. Тя обобщава елементи на споделените на конференцията убеждения от партньорите на SusCon-мрежата (мрежа за устойчиво потребление) и служи за призив за насърчаване на развитието към икономически, социално и екологично устойчиво бъдеще на нашата планета, както и за настоящите и бъдещите поколения.