В края на 2012 г. излезе нова книга на екипа от УНСС – „Устойчиво потребление в България”

knigaНатиснете за да отворите книгата в pdf

Книгата е първото по рода си издание в сферата на устойчивото потребление в България. Тя съдържа както обобщени литературни данни, така и оригинално научно изследване, което е резултат от проект, реализиран от група преподаватели и изследователи от Университета за национално и световно стопанство – София.

Целта на изданието „Устойчиво потребление в България“ е да предостави подходяща и достъпна информация за същността и принципите на устойчивото потребление и да опише все още малкото на брой устойчиви модели на екологично отговорно поведение на българските потребители.

Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от фонд „НИД на УНСС“, договор № НИД 21.03-15/2006

Авторски колектив:

доц. д-р Елка Славчева Василева

доц. д-р Даниела Николова Иванова

гл. ас. д-р Нина Кръстева Типова

гл. ас. д-р Стилиян Светославов Стефанов

Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 г.