Втора кръгла маса „Устойчивото потребление в България”

Катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС организира

 Втора кръгла маса на тема:

„Устойчивото потребление в България”,

която ще се проведе 17 септември 2013 г.в Голямата конферентна зала на УНСС – София под патронажа на ректор на УНСС, проф. д. ик. н Стати Статев

Каним Ви да вземете участие в този форум!

 

Поканете Ваши колеги, които имат интерес към темата!

В прикачения файл ще намерите всички детайли свързани с проявата.

ПОКАНА ЗА ВТОРА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Очакваме да заявите в срок вашето участие по електронен път!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА КРЪГЛАТА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

 

 

От името на организаторите:

Доц. д-р Даниела Иванова – Председател на организационния комитет