ПРОГРАМА на Втората кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ” 17 септември 2013 г.

Уважаеми колеги,

Катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС организира

Втора кръгла маса  на тема: „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ”,

която ще се проведе на 17 септември 2013 г. в Голямата конферентна зала на УНСС

 под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д. ик. н Стати Статев.

Благодарим ви, че се отзовахте на поканата и ще се радваме да се срещнем с Вас!

В кръглата маса ще вземат участие представители на институциите, бизнеса, неправителствени организации и академичната общност – студенти и преподаватели.

Тук ще намерите работна програма на проявата:
Programa_17_09_2013

 

От името на организаторите:

Доц. д-р Даниела Иванова – Председател на организационния комитет