ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ИКОНОМИКА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛИТИКИ

CAM00413

Конференцията „Приложение на поведенческата икономика за създаване на политики: резултати, възможности, ограничения“ (APPLYING BEHAVIOURAL INSIGHTS TO POLICY-MAKING: RESULTS, PROMISES AND LIMITATIONS) се проведе на 30 септември 2013 г. в сградата на Европейската комисия в Брюксел, Белгия под патронажа на Г-н Невен Мимика, Европейски комисар за потребителите.

В работата й взеха участие и Г-жа Паола Тестори, Генерален директор на DG SANCO (Health and Consumers); Г-н Роберт Маделин, Генерален директор на DG CNECT(Communication Networks, Content and Technology); Г-н Владимир Суша, Генерален директор на Обединения изследователски център на ЕК.

В конференцията участваха над 270 представители на НПО на потребителите, национални регулаторни органи, академични среди, Европейската комисия и други Европейски институции, бизнес, финансови институции и консултантски организации, медии и др.

Конференцията имаше за цел да представи резултатите от изследванията, направени от ЕС, на основата на поведенчески инструментариум, вариращи от трансгранично здравно обслужване до он-лайн хазарта, от скрити такси за картови плащания към вземане на екологични решения за онлайн покупки. Другата основна цел на Конференцията беше да се дискутира как и до каква степен доказателствата от поведенческите изследвания могат да подобрят европейските политики.

В дискусията за възможностите и ограниченията на поведенческата наука се включиха известни учени от САЩ и Европа, както и експерти от отделни европейски страни. Финалната дискусия беше водена от Джон Кей от Financial Times и беше насочена към това, как може да бъдат прилагани резултатите от поведенческите изследвания към предизвикателства при създаването на европейските политики.

Представители на нашия екип в Брюксел бяха доц. Елка Василева и гл. ас. Стилиян Стефанов.