Участие в Националния съвет за защита на потребителите

На 8 октомври 2015 г. в Министерство на икономиката се проведе второ заседание на Националния съвет за защита на потребителите. Този съвещателен орган по въпросите на потребителите в България започва работа след деветгодишно прекъсване. В заседанието взеха участие г-жа Даниела Везиева – заместник-министър и заместник-председател на Съвета, г-н Димитър Маргаритов – председател на Комисия за защита на потребителите, г-н Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите“ в МИ, представители на други министерства, на Българската национална асоциация „Активни потребители“ и на сдружение „Правна помощ на потребителите” – гр. Пловдив, както и експерти и сътрудници от Министерството на икономиката.

Заседание на Националния съвет за защита на потребителите
Заседание на Националния съвет за защита на потребителите

На снимката: от ляво на дясно на централен план: г-н Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите“в МИ; г-жа Даниела Везиева – заместник-министър и заместник-председател на Съвета; г-н Димитър Маргаритов – председател на Комисия за защита на потребителите /КЗП/; най-дясно доц. д-р Даниела Иванова

В рамките на дневния ред доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева от УНСС направиха изказвания и представиха резултатите от научните изследвания в сферата на информационните инструменти на политиката за защита на потребителите. Те запознаха членовете на Съвета с оригиналните изследвания върху сравнителните продуктови изпитвания като ефективен метод за инфрмиране и обучение на потребителите. Доц. д-р Елка Василева коментира възможностите за създаване на Система за независими сравнителни изпитвания на национално ниво с участието на заинтересованите страни от представяне на потребителска информация.
Повече информация по темата може да намерите в публикуваните материали от изследователския екип.