Трета кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите”

Трета кръгла маса

„Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

8 септември, 10,00 ч., Голяма конферентна зала

Катедра „Икономика на природните ресурси“ организира трета кръгла маса на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Организационният комитет кани преподаватели, служители, докторанти, студенти и гости на университета, с интерес в областта на устойчивото потребление, да вземат участие в събитието.

Подробности за участие ще намерите в приложената Покана и Заявка за участие.